Hjem
Institutt for geografi
Skolebesøk

Besøk fra Amalie Skram vgs.

22.11.16 hadde Institutt for geografi besøk av en klasse i samfunnsfag programfag fra Amalie Skram vgs.

Stina Ellevseth Oseland og Odd Inge Steen
Stina Ellevseth Oseland og Odd Inge Steen ved Institutt for geografi.

Hovedinnhold

Lektor Bianca Førlandsås tok med seg klassen sin i samfunnsfag programfag på besøk til Institutt for geografi. Stina Ellevseth Oseland og Odd Ingen Steen møtte klassen.

Byer og klimaendringer

Stina snakket om hvordan byer blir påvirket av klimaendringer, og hvordan lokale myndigheter planlegger for å tilpasse byene endringene og å få ned utslipp fra byen.

- Byer er interessante i klimaperspektiv fordi over 50% av verdens befolkning bor i byer, og tallet er økende, og fordi byer står for rundt 70% av klimagassutslipp og forbruk av energi. Hvordan byer er bygd opp og hvor vi bor og hva slags infrastruktur for transport en by ha påvirker utslipp og energibruk. Og i mange tilfeller også trivsel – en by som er lagt til rette for gående er en by det er triveligere å bevege seg i, sier Stina.

Planlegging er det offentliges verktøy for å styre samfunns- og stedsutvikling i ønsket retning, og det er derfor et viktig virkemiddel for å tilpasse byene til nye virkeligheter og for å legge til rette for lavere utslipp og energiforbruk.
 

Utviklingsgeografi

Odd Inge Steen fokuserte på utviklingsgeografi i programfaget samfunnsgeografi. Han snakket om geografi som et tverrfaglig fag som studerer samspill mellom natur og menneskelig handling. Viktig i utviklingsgeografi er befolkning, fordeling, forskjeller, produksjon og miljø, og selvsagt utvikling.

Han tok også opp hvordan utviklingsteorier forklarer fattigdom og strategier for utvikling, og såg på forhold i Norge sammenlignet med forhold i fattige land.

- Vi tok for oss noen relevante begrep og spørsmål, sier Odd Inge. Hva er utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Hva er globalisering? Er verden blitt mindre eller større?

Takk for besøket!