Hjem
Institutt for geografi
Åpen dag 8. mars 2017

Møt Marikken og Max

Er du nysgjerrig på geografistudiet? Når UiB inviterer elever til Åpen dag 8. mars, står Marikken Wullf Wathne og Max Koller klare til å gi smakebiter på hva vi er opptatt av på Institutt for geografi.

Marikken og Max
Masterstudent Marikken Wullf Wathne og stipendiat Max Koller deltar på Åpen dag.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Vi deltar på programmet Fagdag for samfunnsfagene, nærmere bestemt i Fagdag 2: Ekstremt klima, etter lunsj.

Det grønne skiftet og samfunnet

Vi står ovenfor store samfunnsendringer i tiden framover, når vi skal endre energikildene våre fra fossile til fornybare. Marikken Wullf Wathne går siste året på masterprogrammet i geografi og ønsker å bidra til den samfunnsvitenskapelige forståelsen av dette.  I sin masteroppgave ser hun på hvordan endringer i oljeindustrien kan påvirke stedsidentiteten til oljehovedstaden Stavanger.

- Jeg er opptatt av hvordan steder får sine særegne identiteter, og i hvilken grad disse identitetene kan endres. I en by som Stavanger, som ofte blir tenkt på som vår viktigste oljeby, så kan et skifte bort fra fossil energi ha mye å si for Stavangers identitet. Noe av det jeg synes har vært mest spennende med å studere geografi, har vært å lære om hvordan man kan endre byer. Ofte tenker man at det er naturlig at en by er sånn den er, men gjennom mitt studie har jeg lært at byers utforming og identitet kan skapes og endres, sier Marikken.

Flom, klimaendringer og fjernmåling

Max Koller er stipendiat i naturgeografi og opptatt av klimaendringer og ekstremvær. Han har spesialisert seg på flom og metoder for å få ny kunnskap om dette. Flom er blant de ekstremhendelsene som koster samfunnet mest. Fremtidens klima er forventet å føre til vesentlig økning i flommer på Vestlandet. For å kunne ivareta samfunnssikkerheten med hensyn på menneskeliv og infrastruktur, er det viktig med en god forståelse for hvordan elvens egenskaper endrer seg under en flom, og hvordan dette påvirker landskapet og samfunnet. De siste årene har nye metoder blitt utviklet og gamle metoder utvidet og forbedret.

- Under presentasjonen min på Åpen dag skal elevene få en rask innføring i hvordan klima forventes å endres i Norge generelt, og Vestlandet spesielt. Så skal jeg vise hvordan vi kan bruke blant annet bilder, lasermålinger og geografisk informasjon til å forstå og visualisere endringer i forbindelse med flom. Jeg skal vise dette med eksempler fra flommen i Flåmselvi i oktober 2014, sier Max.

Mennesker og våre omgivelser

Geografifaget er opptatt av forholdet mellom mennesker og steder. Marikken er spesielt opptatt av å knytte koblingen mellom mennesker og steder til klimaendringene. Geografistudiet tar også opp mange andre spennende tema som er samfunnsaktuelle.

- De jeg studerer med skriver blant annet om organisasjonsliv i Etiopia, hvordan vi bruker de offentlige områdene i Bergen, og om endringer i jakt og fiske på Grønland. Vi har vidt forskjellige temaer og feltområder, men i bunn ligger en interesse for å forstå sammenhengen mellom mennesker og våre omgivelser, forteller Marikken.

Vil du vite mer? Velkommen til Åpen dag ved UiB og meld deg på Fagdag for samfunnsfag: Ekstremt klima!