Hjem
Institutt for geografi
Veiledening master

Kristian Vasskog som veileder

Førsteamanuensis Kristian Vasskog veileder masteroppgaver i naturgeografi.

Innsjø og fjell
Innsjøen Chandra Tal, som ligger på 4300 meters høyde i den indiske regionen Himachal Pradesh i vestlige Himalaya.
Foto/ill.:
Kristian Vasskog

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

  • Postglasiale havnivåendringer, globalt og langs norskekysten
  • Tsunamier og hvordan disse kan rekonstrueres fra sedimentære arkiver
  • Klima og brehistorie fra siste istids maksimum og frem til i dag
  • Deglasiasjonen av det Fennoskandiske isdekket, inkludert effekter på landheving og havnivåendringer
  • Rekonstruksjon av breaktivitet gjennom holocen, knyttet til fjellbreer i Norge og Himalaya
  • Innsjøsedimenter som arkiver over klimaendringer, brevariasjon og geofarer som flom, skred og tsunamihendelser
  • Metodeutvikling knyttet til analyser av innsjøsedimenter

Forslag til ny masterprosjekt

Se forslag til nye masterprosjekt her.