Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Holdninger til omstilling i oljehovedstaden Stavanger

Denne masteroppgaven ser på oljeindustriens påvirkning på hvordan Stavanger presenteres og oppfattes, altså hvilken rolle oljeindustrien spiller i narrativer om stedsidentiteten i Stavanger: i fortiden, i dag, og i framtiden.

Hovedinnhold

Man står i stor grad fritt til å velge og å utforme eget prosjekt, noe som gjør prosessen både lærerik og skummel.

Gjennom fokusgrupper og intervjuer med oljearbeidere, planleggere, Stavangers ordfører og forskere, undersøker oppgaven hvor tett Stavangers stedsidentitet er knyttet til oljeindustrien. Denne problemstillingen bør sees opp mot en global kontekst der det snakkes stadig mer om klimaendringer og et grønt skifte. Kan man se for seg at Stavanger kan være med på en omstilling mot et fornybarsamfunn, eller er regionen for tett koblet opp til et image som oljehovedstad?

Erfaring med feltarbeid

Gjennom flere besøk i Stavanger har jeg gjennomført to fokusgrupper med oljearbeidere: én gruppe med relativt unge og høyt utdannede oljearbeidere, og en gruppe med off shore-arbeidere som har vært med i oljeindustrien før 1990. I tillegg til disse fokusgruppene har jeg gjennomført dybdeintervjuer med alle deltakerne i fokusgruppene, samt ordføreren i Stavanger og andre som jobber med image-bygging i kommunen. Jeg har også intervjuet flere forskere med kompetanse innen Stavangers stedsidentitet.

Å være masterstudent

Som masterstudent i geografi må man jobbe selvstendig og stole på egen faglig og metodisk kunnskap. Man står i stor grad fritt til å velge og å utforme eget prosjekt, noe som gjør prosessen både lærerik og skummel.

Råd til andre som vil ta en mastergrad i geografi

Sett tydelige avgrensninger for prosjektet ditt og jobb godt hele veien. Finn et tema du virkelig bryr deg om, slik at du orker å jobbe med det dag ut og dag inn - til og med på solskinnsdager i mai.

Veileder

Håvard Haarstad