Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Byfornyelse i en fransk kontekst

I mitt masterprosjekt vil jeg belyse de forskjellige aspektene ved det som kalles regenerering eller byfornyelse i en fransk kontekst.

Hovedinnhold

Det å kunne velge innenfor et bredt spekter av aktuelle problemstillinger samfunnet står ovenfor, og gode veiledere som geleider studenten gjennom til tider forvirrende og overveldene studier gir både en følelse av frihet og trygghet på samme tid.

Jeg undersøker blant annet materielle forhold, sosiale forhold, og forestillinger om sted og hvordan dette kan være drivere for endring.

En bydel i Lyon

La Duchère er et området i det 9ende arrondissement i byen Lyon som har opplevd store forandringer siden begynnelsen av 2000-tallet. Dett er en bydel preget av en stor andel sosialboliger, høy arbeidsledighet og kriminalitet som ganske plutselig og i høy hastighet ble gjenstand for et av de mest påkostede Urbane renovasjonsprosjektene i Frankrike i nyere tid.

I dag er mesteparten av det planlagt prosjektet ferdig noe som gjør det interessant å undersøke i forhold til hvilke målsetninger og grad av gjennomføring prosjektet har hatt.

Forestillinger, stedsmyter og fransk byråkrati

Feltarbeidet har vært utfordrende, men desto mer givende når man føler man oppnår resultater. Området jeg studerer har en del forestillinger og stedsmyter knyttet til seg så det å være tilstede i feltet gjør at man kjenner på kroppen hva det vil si å ha forutinntatte ideer om et sted man aldri har vært. Det i seg selv gir verdifull innsikt.

Den franske konteksten byr på en del utfordringer i forhold til tungt byråkrati. Det gjelder å finne bakdører og alternative måter å komme i kontakt med informanter som "gjemmer seg" bak sekretærer og sekretærene sine sekretærer. Men når man først da får kontakt med nøkkelinformanter føler man seg rimelig stilig.

Studerer aktuelle problemstillinger

Masterstudiet i geografi har så langt levert. Det å kunne velge innenfor et bredt spekter av aktuelle problemstillinger samfunnet står ovenfor, og gode veiledere som geleider studenten gjennom til tider forvirrende og overveldene studier gir både en følelse av frihet og trygghet på samme tid.

Kompetanse med tyngde

Det er best å studere noe du interesserer deg for, men det er også mulig å interessere seg for noe du studerer. Finn et gyldent snitt mellom de to og bruk medstudenter og faglig ansatte for alt det er verdt.

Forvent at det på dette nivået tar tid å komme seg inn i de faglige konseptene, men at det i andre enden venter en kompetanse som gir deg tyngde i geografifaget.

Og husk: Selv om saften er tynn, er grøten god.

Veileder

Knut Hidle

Studieprogram