Hjem
Institutt for geografi
Råd og utvalg

Instituttrådet ved Institutt for geografi

Instituttrådet møter 2-4 ganger pr. semester.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet, samt gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud

Instituttrådet 2017-2021

Instituttrådet ledes av instituttleder Peter Andersen og administrasjonssjef Gro Aase er sekretær.

Gruppe A

Førsteamanuensis Peter Andersen (instituttrådsleder)
Professor Grete Rusten
Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund
Professor Pål Davidsen
Professor Ole Reidar Vetaas

Vara:
Professor Svein Olaf Dahl
Førsteamanuensis Kerstin Potthoff
Professor Erling Moxnes
Professor Ragnhild Overå

Gruppe B

Stipendiat Kristin Kjærås
Postdoktor Siddharth Sareen

Vara:
Stipendiat Max Koller
Stipendiat Broke Wilkerson

Gruppe C

Seniorkonsulent Grethe Meling

Vara:
Seniorkonsulent Marianne Soltveit

Gruppe D

Bachelorstudent Tiril Aamot
Masterstudent Kjersti Hegsbro

Vara:
Bachelorstudent Ingrid Skulstad
Bachelorstudent Eydna Joensen