Hjem
Institutt for geografi
Råd og utvalg

Instituttrådet ved Institutt for geografi

Instituttrådet møter 2-4 ganger pr. semester.

Hovedinnhold

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet, samt gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud

Instituttrådet 2021-2025

Instituttrådet ledes av instituttleder og administrasjonssjef er sekretær.

Leder: Førsteamanuensis Peter Andersen
Sekretær: Administrasjonssjef Gro Aase

MedlemVara

Gruppe A

 
Professor Knut HidleProfessor Ragnhild Overå og Odd Inge Steen
Professor Svein Olaf Dahl (for Kristian Vasskog i 2024)Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund (for Svein Olaf Dalhl i 2024)
Førsteamanuensis Gidske L. AndersenProfessor Ole Reidar Vetaas
Professor Birgit Kopainsky 

Gruppe B

 

P.hd.-kandidat Oskar Eide Lilienthal
P.hd.-kandidat Per Gunnar Utbø Sakseid

Postdoktor Aklilu Tilahun Tadesse
P.hd.-kandidat Anaely Aguiar Rodrigues

Gruppe C

 
Rådgiver Grethe MelingRådgiver Anne-Kathrin Thomassen

Gruppe D

 
Geografi: Bachelorstudent Juni Hordvik/Masterstudent Ingivld Paulsen Vie 
Systemdynamikk: Masterstudent Tiril Boska