Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg

Instituttrådet ved Institutt for geografi

Instituttrådet møter 2-4 ganger pr. semester.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet, samt gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud

Instituttrådet 2017-2021

Instituttrådet ledes av instituttleder Peter Andersen og administrasjonssjef Gro Aase er sekretær.

Gruppe A

Førsteamanuensis Peter Andersen (instituttrådsleder)
Professor Grete Rusten
Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund
Professor Pål Davidsen
Professor Ole Reidar Vetaas

Vara:
Professor Svein Olaf Dahl
Førsteamanuensis Kerstin Potthoff
Professor Erling Moxnes
Professor Ragnhild Overå

Gruppe B

Stipendiat Kristin Kjærås
Postdoktor Siddharth Sareen

Vara:
Stipendiat Max Koller
Stipendiat Broke Wilkerson

Gruppe C

Seniorkonsulent Grethe Meling

Vara:
Seniorkonsulent Marianne Soltveit

Gruppe D

Bachelorstudent Tiril Aamot
Masterstudent Kjersti Hegsbro

Vara:
Bachelorstudent Ingrid Skulstad
Bachelorstudent Eydna Joensen