Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Planprosess og byutvikling i Moss

Formålet med oppgaven min er å undersøke hvordan byutviklingen i Moss, nærmere bestemt utvikling av ny tog-trase og jernbanestasjon har blitt påvirket av en lang planprosess.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i geografi er kjempespennede. Du får kunnskap innenfor en rekke samfunnsaktuelle temaer knyttet til bl.a. bærekraftig utvikling, omstillingsprosesser, mobilitet, samstyring, politikk, makt, økonomi og regional utvikling.

Byutvikling og lange planprosesser

Jeg vil undersøke en rekke spørsmål knyttet til samstyring, makt og medvirkning i prosessen. Flere mener at man i Moss har endt opp med en løsning som aldri ville blitt valgt på nytt i dag, mens andre mener den beste løsningen er valgt. Jeg vil undersøke hvilke aktører som har påvirket prosessen og hvordan dette har endret seg over tid, om det er spor av institusjonalisert stiavhengighet knyttet til en langtrukken planprosess, og hvilke utfordringer knyttet til medvirkning som oppstår i lange planprosesser.

Feltarbeidet

Jeg gjennomførte 15 intervju med ulike aktører knyttet til prosessen i Moss. Tidlig i intervjuprosessen fant jeg ut at det var noen ekstra spørsmål som burde undersøkes og dermed legges til på intervjuguiden, ellers gikk intervjuprosessen veldig bra og intervjuguiden var vellykket i forhold til forskningsspørsmål.

Masterprogrammet i geografi er kjempespennede

Du får kunnskap innenfor en rekke samfunnsaktuelle temaer knyttet til bl.a. bærekraftig utvikling, omstillingsprosesser, mobilitet, samstyring, politikk, makt, økonomi og regional utvikling.

Du får forme ditt eget forskningsprosjekt og utforske samfunnsaktuelle problemstillinger. Selv har jeg valgt samfunnsplanlegging som spesialisering og dette har gitt et tverrfaglig og litt annerledes perspektiv på planlegging.

Råd til andre som vil ta mastergrad i geografi

Velg en oppgave som du er engasjert i og som er spennende for deg. Vurder utveksling, utenlandsopphold er fantastisk. Ellers jobb kontinuerlig og bruk medstudenter for alt det er verdt.

Veileder

Håvard Haarstad