Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Nye masterprosjekt i geografi

Kull 2018 leverte sine prosjektbeskrivelser og presenterte sine masterprosjekt i desember.

Kull 2018
Kull 2018 på ei samling i skrivekurset i august. No er det tid for prosjektpresentasjonar.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Masterstudentene i geografi startet med et intensivt skrivekurs i august. I de første studieukene leverte de skisser om hva de hadde tenkt å skrive om i masteroppgven. Gjennom semesteret har de utviklet disse ideene og leverte sine prosjektbeskrivelser. 

Etter presentasjonene og godkjenning av forskbare prosjekt, signerte de veilederavtaler. Her er en oversikt over godkjente prosjekt:

Anna Kraaijeveld Enerstvedt
Plast i produksjonssystem, fiskeri- og havbruksnæringen i Bergen
Veileder: Grete Rusten

Ingrid Holtan Fredrikstad
Vindkraft og arealkonflikt med samiske reineiere
Veileder: Grete Rusten

Mohib Billah
Reconstruction of sea-level change using isolation basin in Evenes
Veiledere: Kristian Vasskog

Anna Emilie Hellan Krohn-Hansen
Naturtypekarlegging og evaluering av vannkvalitet i Ulsetstemma og Krosslivatnet
Veileder: Anders Lundberg

Håvar Mjøs Nilsson
Flom i bratte vassdrag, Voss
Veiledere: Rannveig Øvrevik Skoglund

Joseph Michael Buckby
The reconstruction of Svartisheibreen, Vestisen, northern Norway: Little Ice Age reconstruction and significance of GLOF events.
Veileder: Svein Olaf Dahl

Kelvin Williams
Gender in Mariage Migration. Examining the family reunification and integration process of immigrant wives from Somalia and Eritrea in Norway.
Veileder: Ragnhild Overå

Synnøve Støverud Beitnes
Klimatilpasning i norsk landbruk
Veileder: Kerstin Potthoff

Ane Netland Rolland
Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen i Nykvåg
Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Ranveig Karoline Sjøholm Vetti
Isavsmelting og tidlige postgalsiale havnivåendringer ved Nykvåg i Vesterålen
Veileder: Kristian Vasskog

Sunniva Pauline Due Svendsen
Bre- og klimavariasjoner ved Engabreen og Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, under den lille istid
Veileder: Svein Olaf Dahl

Heidi Vano Øyarhamn
Yngre dryas lokalglasiasjon og utløpsbreer fra Vestre Svartisen mot Holandsfjorden med særlig vekt på Engabreeen og Fonndalsbreen og samtidig havnivå.
Veileder: Svein Olaf Dahl

Hans Fredrik Koch Grønlien
Motstanden i forbindelse med miljøpakken Nord-Jæren
Veileder: Håvard Haarstad

Ina Marie Christiansen
Ormsundveien Økogrend i en byøkologisk og boligpolitisk kontekst
Veileder: Håvard Haarstad og Kristin Kjærås

Kaia Wøien Nicolaisen
Cruiseturisme i Flåm
Veileder: Grete Rusten

Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

Øyvind Tveit

Erik Teien Andersen

Christian Stokke Rye

Eline Areadatter Haakestad

Amber Joy Nordholm

Sigurd Nordal Svenkerud

Sindre Eikenes