Hjem
Institutt for geografi
Veiledning master

Odd Inge Steen som veileder

Odd Inge Steen er førsteamanuensis i samfunnsgeografi og veileder studenter i utviklingsgeografi og geografididaktikk.

symbol for utdanning
Symbol for utdanning.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Faglige interessefelt

Odd Inge Steen har sin faglige bakgrunn i utviklingsgeografi der hovedfokus har vært frivillige organisasjoners (NGOs) virksomhet både på lokalt nivå og på organisasjonsnivå. Han har arbeidet og forsket på norske og lokale frivillige organisasjoners virksomhet i flere land, blant annet i Zimbabwe og India.

Han arbeider nå primært med fagfilosofi samt utfordringer i geografiundervisningen som gis i norsk skole og har ansvar for geografididaktikk tilbudet ved instituttet- som er en del av den praktisk-pedagogiske utdanning som gis ved UiB.

Forslag til nye masterprosjekt

Forslag 1. Geografiundervisning: I ungdomsskolen og i den videregående skole. Fokus: Bærekraftig utvikling.

Forslag 2. Utfordringer i frivillige organisasjoners (NGOs) virksomhet: Innen utdanning og innen arbeid med integrasjon av flyktninger

Forslag 3. Bærekraftig utvikling: Konsekvensanalyser av lokal/ nasjonal intervensjon i sårbare områder (vindmøller, nasjonalparker etc)