Hjem
Institutt for geografi
Nyhet

Mentor for nye geografistudenter

Vi er klare til å ta i mot studenter til et nytt studieår og har i år også med oss Per Gunnar Sakseid på laget som ny mentor for de nye geografistudentene.

Per Gunnar Sakseid
Per Gunnar Sakseid er mentor for nye geografistudenter.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Per Gunnar Sakseid er ansatt som undervisningsassistent og mentor ved Institutt for geografi. Han kommer opprinnelig fra Stavanger, men flyttet til Bergen i 2014 og fullfører snart mastergraden i geografi. Han begynte å studere ved Universitetet i Bergen etter å først ha jobbet fem år offshore i Nordsjøen.

Hvorfor ville du studere geografi?

- Etter hvert som interessen for samfunn og miljø utviklet seg, begynte jeg å tenke at jobben i oljebransjen kanskje ikke var det tryggest langsiktige valget. I tillegg tenkte jeg at det var spennende å prøve meg på noe nytt. Valget falt på geografi ettersom jeg syntes det så spennende ut å kunne velge fag som handlet om både natur, miljø og samfunn, sier Per Gunnar Sakseid.

Han mener det mest interessante med geografifaget er hvordan en både kan fordype seg i egen fagretning samtidig som det også legges til rette for å jobbe tverrfaglig. Og han trekker frem at geografifaget også er et veldig praktisk rettet fag.

- I løpet av studietiden, både på bachelor- og masternivå, tok vi med oss stoffet og teoriene fra lærebøkene og fikk anvendt dem ute i «den virkelige verden» gjennom flere forskjellige feltkurs. Feltkursene på bachelornivå tok meg til Voss, Stord og Stavanger. Andre kull dro til Uppsala i Sverige og Manchester i England i forbindelse med bacheloroppgavene.

Interesse for byer og byutvikling

I løpet av studietiden har de faglige interessene gradvis vært i endring. Geografifaget er bredt og omfavner mange forskjellige tematikker.

- Jeg fant etter hvert ut at interessen min sto sterkest for fag som handlet om byer og byutvikling. Denne tematikken synes jeg er spennende fordi den er kompleks samtidig som den er gjenkjennbar. Debatter og konflikter ­- enten de foregår i media, i gaterommet eller på veien – kan på ulike vis trekkes inn som eksempler i samfunnsgeografien. Dette synes jeg har vært spesielt interessant!

Denne interessen for egen by kommer også frem i hans masterprosjekt. For man trenger ikke nødvendigvis å reise langt for å kunne gjennomføre spennende feltarbei.

- I mitt masterprosjekt tok jeg for meg bydelen Møhlenpris i Bergen sentrum. Her så jeg på kvaliteter og utfordringer i byrommet, hvordan disse er med å gi bydelen identitet. Videre så jeg på hvordan dette henger sammen med engasjement og medvirkning, blant annet knyttet til prosjektet «bilfri bydel» som nå er i gang i der.  

Råd til nye studenter

Nye studenter som begynner på høyere utdanning for første gang kan nok forvente seg en liten kontrast til hverdagen på videregående skole eller lignende. Studier på universitetet legger opp til at studenten selv må ta mye av ansvaret for egen læring utenom forelesninger. Derfor er det viktig å delta i seminarer og få drøftet læringsstoffet med andre studenter.

- Et nyttig tips for studiehverdagen er å jobbe så mye som mulig i grupper, diskutere det man jobber med, og gi feedback til hverandre. Et godt sted å bli kjent med andre studenter er i studentorganisasjoner. Fleksibiliteten i studietiden gir unike muligheter til å engasjere seg i ulike lag og foreninger. Mitt beste tips er å bli med i noen av disse. Her på geografi har vi både Geografisk klubb (studentenes sosiale forening) og Fagutvalget for geografi (studentenes valgte organ for kontakt med instituttet). I tillegg til god erfaring med organisasjon får man nye venner og blir godt kjent med geografistudenter på alle nivåer.

- Og så vil jeg oppfordre alle studenter til å være spørrende både til forelesere og seminarledere om det er ting som er uklart i undervisningen eller om det er noe man er uenig med, sier han.

Hva kan du hjelpe nye studenter med?

- Som seminarleder og mentor ønsker jeg å være tilgjengelig for studenter som har spørsmål om studiene. Jeg ønsker også å være et bindeledd mellom instituttet og studentene, slik at vi kan ordne at rett hjelp blir gitt. Alle er velkomne innom rom 732 i 7. etasje i SV-bygget for en prat. Spesielt vil jeg ønske førsteårsstudenter velkommen innom om det skulle være spørsmål, forslag og tilbakemeldinger til instituttet.