Hjem
Institutt for geografi
Utveksling

Utveksling for geografistudentar

Har du lyst til å studere deler av graden din i utlandet? Institutt for geografi og UiB har mange utvekslingsavtalar med universitet over heile verda.

Gunhild Laxaa på landskamp i Ghana.

Eit utvekslingsopphald er ei fagleg og personleg reise som gir positive erfaringar du tar med seg vidare i utdannings- og arbeidsliv. H

Utvekslingsavtalar

Her finn du oversikt over alle avtalar du kan søke på. Du kan reise på instituttet eller fakultetet sine Erasmusavtalar i Europa eller på UiB sine bilaterale avtalar utanfor Europa.

Søknadsprosessen

Når du har funne ut kvar du har lyst til å dra, er du klar til å søke. Første steg er å søka til UiB om å få reise på ein av avtalane.

Les meir om søknadsprosess og det praktiske her

Praksisopphald i Europa

Det er også mogleg å reisa på praksisopphald i Europa med stipend frå Erasmus+. På geografiprogramma har vi ikkje praksis som del av graden, men du kan reise på praksisopphald etter fullført grad. Du må ha avtalt dette før du fullfører graden og ha poststudierett ved UiB når du er ute. Ta kontakt med studieveileder.