Hjem
Institutt for geografi
GIS - geografiens romlige språk

Geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi og fjernmåling

Geografiske Informasjonssystemer, kartografi og fjernmåling står sentralt i geografifaget og er nyttige verktøy uansett hvilken retning man jobber innenfor.

Befolkning og trafikkmengder i Bergen
Forholdet mellom befolkning og årsdøgntrafikk (ÅDT) i Bergen kommune

Hovedinnhold

I bred forstand kan GIS sees på som en overbygning for både fjernmåling og kartografi. GIS puster liv i romlige data og gjør geografiske mønstre og prosesser synlige.

GIS er mer enn kartlegging. Det handler om å organisere, visualisere og analysere romlige data. Det er en kraftig verktøykasse og database som tilrettelegger for å forvalte, måle, overvåke og modellere rom og sted. I beslutninger gir GIS-analyser viktig datagrunnlag som kan være vanskelig eller for dyrt å anskaffe uten GIS.

Med utviklingen av internett og globale navigasjonssystemer er GIS “overalt”. Selv om det er ukjent for mange har de fleste benyttet seg av GIS i hverdagen. Takket være teknologien og applikasjonene kan du for eksempel planlegge den raskeste ruten fra A til B eller reise virtuelt på Google Earth.

Fjernmåling, inkludert stadig mer populære bilder fra droner, er uvurderlige kilder til romlige data i GIS. Slike data gjør overvåking av prosesser i både tid og rom mulig, for eksempel av urbanisering eller effekter av klimaendringer.

Ved Institutt for geografi bruker vi GIS og fjernmåling på tvers av disiplinene naturgeografi, miljø- og landskapsgeografi og samfunnsgeografi. Vi tilbyr ulike kurs der studentene i teori og praksis lærer GIS, kartografi og fjernmåling:

GEO110 Kartografi og tematiske kart
Målet er å gi teoretisk, empirisk og praktisk erfaring i kartografi, inkludert innsamling og presentasjon av geografiske data og tematiske kart.

GEO215 Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis
Kurset er en introduksjon til GIS, fjernmåling og romlige analyser.

GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar
En del av kurset tar for seg fotogrammetriske metoder og flybildetolkning.

GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis

GEO620 Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering
Etter- og videreutdanningskurs som retter seg mot lærare og ansette innen privat og offentlig sektor som er nysgjerrige på eller ser behovet for å analysere og visualisere romlige data i undervisning/arbeidsoppgaver.