Hjem
Institutt for geografi
GIS - geografiens romlige språk

Geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi og fjernmåling

Geografiske Informasjonssystemer, kartografi og fjernmåling står sentralt i geografifaget og er nyttige verktøy uansett hvilken retning man jobber innenfor.

Befolkning og trafikkmengder i Bergen
Forholdet mellom befolkning og årsdøgntrafikk (ÅDT) i Bergen kommune

I bred forstand kan GIS sees på som en overbygning for både fjernmåling og kartografi. GIS puster liv i romlige data og gjør geografiske mønstre og prosesser synlige.

GIS er mer enn kartlegging. Det handler om å organisere, visualisere og analysere romlige data. Det er en kraftig verktøykasse og database som tilrettelegger for å forvalte, måle, overvåke og modellere rom og sted. I beslutninger gir GIS-analyser viktig datagrunnlag som kan være vanskelig eller for dyrt å anskaffe uten GIS.

Med utviklingen av internett og globale navigasjonssystemer er GIS “overalt”. Selv om det er ukjent for mange har de fleste benyttet seg av GIS i hverdagen. Takket være teknologien og applikasjonene kan du for eksempel planlegge den raskeste ruten fra A til B eller reise virtuelt på Google Earth.

Fjernmåling, inkludert stadig mer populære bilder fra droner, er uvurderlige kilder til romlige data i GIS. Slike data gjør overvåking av prosesser i både tid og rom mulig, for eksempel av urbanisering eller effekter av klimaendringer.

Ved Institutt for geografi bruker vi GIS og fjernmåling på tvers av disiplinene Naturgeografi, Miljø- og landskapsgeografi, Utviklingsgeografi og Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging. Vi tilbyr ulike kurs der studentene i teori og praksis lærer GIS, kartografi og fjernmåling:

GEO110: Kartografi og tematiske kart

  • Målet er å gi teoretisk, empirisk og praktisk erfaring i kartografi, inkludert innsamling og presentasjon av geografiske data og tematiske kart.

GEO215: Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

  • Kurset er en introduksjon til GIS, fjernmåling og romlige analyser

GEO313: Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

  • En del av kurset tar for seg fotogrammetriske metoder og flybildetolkning