Hjem
Institutt for geografi

Fagutvalget ved Institutt for geografi

Fagutvalget er geografistudentenes valgte organ som representerer studentene overfor instituttet, i Studentutvalget og i andre råd og utvalg.

Neste
Fagutvalget
Fagutvalget ved Institutt for geografi høsten 2019.
Foto/ill.:
Grethe Meling
1/2
Fagutvalget for geografi
Foto/ill.:
Grethe Meling
2/2
Tilbake

Vil du forbedre din studiehverdag? Vil du ha spennende verv i råd og utvalg? Vil du være med og arrangere bl.a. faglunsjer og fagkritisk dag? Vil du bli kjent med andre engasjerte geografer?

Medlemmer og verv

 • Leder: Ylva Rohde

 • Nestleder og Økonomiansvarlig: Anna Enerstvedt

 • Undervisningsutvalget: Axel Bache-Wiig og Ingrid Skulestad

 • Undervisningsutvalget vara: Caroline Håvik

 • Instituttrådet: Kjersti Hegsbro

 • Instituttrådet vara: Ingrid Skulstad og Eydna Joensen

 • Studentutvalget: Ingrid Skulestad

 • Arrangementsansvarlig: Eydna Joensen

 • SoMe ansvarlig/bloggansvarlig: Ronya Reitan

 • Geoklubbrepresentant: Cecilie Veum

 • Øvrige medlemmer: Emilie Nørstebø og Ingvild Eike

 Ta kontakt med Fagutvalget for geografi: fagutvalget@geog.uib.no

Fagutvalgets funksjon

Fagutvalget for geografi er studentenes valgte organ.  Det fungerer som bindeledd mellom geografistudentene og instituttet, fakultetet og eksterne aktører. Vi arbeider på frivillig basis for å:

 • Bedre studiehverdagen til geografene
 • Bli hørt i saker som angår studentene
 • Løse problemer som skulle oppstå om emnene, eksamen, seminarer, obligatoriske oppgaver og evaluering av emnene
 • Videreformidle klager på emner, ofte med grunnlag i evalueringene
 • Ta opp saker på vegne av studentene, og fremme dem på høyere nivå om nødvendig (Studentutvalget ved SV, NSU eller Universitetsstyret)
 • Fremme geografi som fag også utenfor universitetskretser
 • Arrangere faglunsjer og fagkritisk dag for å fremme bevissthet om faget og geografers kompetanse, samt diskusjon om interessante problemstillinger.
 • Være høringsorgan og vaktbikkje overfor instituttet og fakultetet i saker som berører studentene, og fremme deres interesser.
 • Representere geografistudentene i ulike råd og utvalg, blant dem Instituttrådet og Studentutvalget.
 • Gi informasjon og svare på spørsmål ang studier, emner, eksamen, karakterer, obligatoriske oppgaver, utveksling osv.
 • Samarbeide tett med Geoklubben for å fremme det sosiale samholdet på instituttet gjennom fagfester, julebord og andre sosiale begivenheter.
 • ... og ellers forsøke å hjelpe til så godt vi kan med det du skulle ha problemer med. Bare ta kontakt!