Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Terra - Studentforeningen ved Institutt for geografi

Studentforeningen er geografistudentenes valgte organ som representerer studentene overfor instituttet, i Studentutvalget og i andre råd og utvalg.

Next
Fagutvalget våren 2023
Terra - Fagutvalget for geografi våren 2023..
Photo:
Grethe Meling
1/5
Fagutvalget høsten 2021
Fagutvalget for geografi høsten 2021.
Photo:
Grethe Meling
2/5
Fagutvalget utanfor fakultetsbygningen
Fagutvalget ved Institutt for geografi høsten 2020.
Photo:
Grethe Meling
3/5
Fagutvalget
Fagutvalget ved Institutt for geografi våren 2020.
Photo:
Grethe Meling
4/5
Fagutvalget for geografi
Fagutvalget ved Institutt for geografi høsten 2019.
Photo:
Grethe Meling
5/5
Previous

Main content

Vil du forbedre din studiehverdag? Vil du ha spennende verv i råd og utvalg? Vil du være med og arrangere bl.a. faglunsjer og fagkritisk dag? Vil du bli kjent med andre engasjerte geografer?

Medlemmer og verv

 • Fungerende leder våren 2024: Lars Lier (Leder fra høst 2024: Elise Synneva Kristiansen)
 • Økonomiansvarlig: Lars Lier
 • Nestleder våren 2024: Kathrine Grytten
 • Instituttråd: Ingvild Paulsen Vie (master) og Juni Hordvik (bachelor).
 • Undervisningsutvalg: Ingelinn Marifjæren Gundersen (master) og Camilla Aune (bachelor), vara: Emma Otterbeck Wister
 • Studentutvalget: Lars Lier
 • Arrangementsansvarlig: Camilla Holst, Johanne Rasmussen
 • SoMe-ansvarlig: Katrhine Grytten
 • Geoklubben: Haakon Berg Smith (Geoquiz), Kathrine Grytten, Camilla Aune, Johanne Rasmussen, Camilla Holst, Juni Hordvik, Rebekka Hofstad, Vilde Eide, Siren, Marie, Maya
 • Medlemmer: Katinka, Simone, Grunde og Anna

 Ta kontakt med Fagutvalget for geografi: terra@uib.no
 

Fagutvalgets funksjon

Fagutvalget for geografi er studentenes valgte organ.  Det fungerer som bindeledd mellom geografistudentene og instituttet, fakultetet og eksterne aktører. Vi arbeider på frivillig basis for å:

 • Bedre studiehverdagen til geografene
 • Bli hørt i saker som angår studentene
 • Løse problemer som skulle oppstå om emnene, eksamen, seminarer, obligatoriske oppgaver og evaluering av emnene
 • Videreformidle klager på emner, ofte med grunnlag i evalueringene
 • Ta opp saker på vegne av studentene, og fremme dem på høyere nivå om nødvendig (Studentutvalget ved SV, NSU eller Universitetsstyret)
 • Fremme geografi som fag også utenfor universitetskretser
 • Arrangere faglunsjer og fagkritisk dag for å fremme bevissthet om faget og geografers kompetanse, samt diskusjon om interessante problemstillinger.
 • Være høringsorgan og vaktbikkje overfor instituttet og fakultetet i saker som berører studentene, og fremme deres interesser.
 • Representere geografistudentene i ulike råd og utvalg, blant dem Instituttrådet og Studentutvalget.
 • Gi informasjon og svare på spørsmål ang studier, emner, eksamen, karakterer, obligatoriske oppgaver, utveksling osv.
 • Samarbeide tett med Geoklubben for å fremme det sosiale samholdet på instituttet gjennom fagfester, julebord og andre sosiale begivenheter.
 • ... og ellers forsøke å hjelpe til så godt vi kan med det du skulle ha problemer med. Bare ta kontakt!