Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fagutvalget ved Institutt for geografi

Fagutvalget er geografistudentenes valgte organ som representerer studentene overfor instituttet, i Studentutvalget og i andre råd og utvalg.

Next
Fagutvalget utanfor fakultetsbygningen
Fagutvalget ved Institutt for geografi høsten 2020.
Photo:
Grethe Meling
1/3
Fagutvalget
Fagutvalget ved Institutt for geografi våren 2020.
Photo:
Grethe Meling
2/3
Fagutvalget for geografi
Fagutvalget ved Institutt for geografi høsten 2019.
Photo:
Grethe Meling
3/3
Previous

Main content

Vil du forbedre din studiehverdag? Vil du ha spennende verv i råd og utvalg? Vil du være med og arrangere bl.a. faglunsjer og fagkritisk dag? Vil du bli kjent med andre engasjerte geografer?

Medlemmer og verv

 • Leder: Sofie Jordheim
 • Nestleder/økonomiansvarlig: Arne Pettersen
 • Instituttråd: Kjersti Sollund Hegsbro (master) og Nora Berg Tveter (bachelor). Vara: Lise Saga (master) og Åse Heber Norum (bachelor)
 • Undervisningsutvalg: Sofie Jordheim (master) og Åse Heber Norum (bachelor). Vara:
 • Studentutvalget: Sofie Jordheim og Arne Pettersen
 • Arrangementsansvarlig: Robin Sebastian Rovdal
 • EGEA-representant: Cecilie Veum
 • SoMe-ansvarlig: Nora Berg Tveter 
 • Geoklubben-representant: Rebekka Bru Staurland
 • Medlemmer: Eirik Tysseland, Caroline Håvik, Veera Ylipieti, Andreas Våge og Oddbjørn Rovde.

 Ta kontakt med Fagutvalget for geografi: fagutvalget@geog.uib.no
 

Fagutvalgets funksjon

Fagutvalget for geografi er studentenes valgte organ.  Det fungerer som bindeledd mellom geografistudentene og instituttet, fakultetet og eksterne aktører. Vi arbeider på frivillig basis for å:

 • Bedre studiehverdagen til geografene
 • Bli hørt i saker som angår studentene
 • Løse problemer som skulle oppstå om emnene, eksamen, seminarer, obligatoriske oppgaver og evaluering av emnene
 • Videreformidle klager på emner, ofte med grunnlag i evalueringene
 • Ta opp saker på vegne av studentene, og fremme dem på høyere nivå om nødvendig (Studentutvalget ved SV, NSU eller Universitetsstyret)
 • Fremme geografi som fag også utenfor universitetskretser
 • Arrangere faglunsjer og fagkritisk dag for å fremme bevissthet om faget og geografers kompetanse, samt diskusjon om interessante problemstillinger.
 • Være høringsorgan og vaktbikkje overfor instituttet og fakultetet i saker som berører studentene, og fremme deres interesser.
 • Representere geografistudentene i ulike råd og utvalg, blant dem Instituttrådet og Studentutvalget.
 • Gi informasjon og svare på spørsmål ang studier, emner, eksamen, karakterer, obligatoriske oppgaver, utveksling osv.
 • Samarbeide tett med Geoklubben for å fremme det sosiale samholdet på instituttet gjennom fagfester, julebord og andre sosiale begivenheter.
 • ... og ellers forsøke å hjelpe til så godt vi kan med det du skulle ha problemer med. Bare ta kontakt!