Hjem
Institutt for geografi

Geografisk Klubb

Geografisk Klubb har sitt opphav i 1973, og er en gruppe sammensatt av studenter ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Formålet med klubben er å skape et godt sosialt miljø mellom gamle og nye studenter, og til ansatte ved instituttet. For å oppnå dette arrangerer Geografisk Klubb årlige julebord og fagfester, samt flere quizkvelder hvert semester. Geografisk Klubb er dattergruppen til Fagutvalget for Geografi, og har sitt fokus på sosiale- og ikkefaglige  arrangementer.

Leder

Medlemmer