Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Geografisk Klubb

Geografisk Klubb har sitt opphav i 1973, og er en gruppe sammensatt av studenter ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.

Main content

Formålet med klubben er å skape et godt sosialt miljø mellom gamle og nye studenter, og til ansatte ved instituttet. For å oppnå dette arrangerer Geografisk Klubb årlige julebord og fagfester, samt flere quizkvelder hvert semester. Geografisk Klubb er dattergruppen til Fagutvalget for Geografi, og har sitt fokus på sosiale- og ikkefaglige  arrangementer.

Leder

Medlemmer