Hjem
Institutt for geografi
Utdanning

Frie studiepoeng på Svalbard

Alexander Hovland valgte Arktis og kuldegrader fremfor et utvekslingsopphold i varmere strøk.

Naturen, klimaet og ikke minst været kan være både vakkert og utfordrende på...
Naturen, klimaet og ikke minst været kan være både vakkert og utfordrende på Svalbard. Her på litt tynn is med snøscootere.
Foto/ill.:
Alexander Hovland

Hovedinnhold

Han hadde egentlig ikke tenkt å reise på utveksling i løpet av bachelorgraden i geografi. Men da han fikk høre at det var mulig å studere ved universitetssenteret på Svalbard (UNIS), var søknaden raskt på plass.

- Utveksling til Hawaii og Australia var aldri et alternativ for meg. Jeg trives ikke i varmen. Jeg er vokst opp med historiene om fangstliv og overvintringer i polarmørket og tenkte at Svalbard var stedet for meg å ta frie studiepoeng, forteller Alexander.

Svalbard som undervisningsrom

UNIS benytter seg i stor grad av gjesteforelesere i undervisningen. Det betyr at en ofte har anerkjente og ledende personer som foreleser innenfor sitt eget fagfelt. Alle emner ved UNIS er basert på feltarbeid og Alexander fremhever nettopp feltundervisningen ved UNIS som nyttig for han:

- Det beste er at man får ta med seg undervisningen ut i felt og faktisk får jobbe med de spørsmålene som blir reist under forelesningene. I AG211 (Marin geologi) var vi 10 dager på båt hvor vi var med på å ta opp marine sedimentkjerner som vi analyserte. I AG209 kjørte vi rundt på snøscooter og arbeidet med sedimentære stratigrafier og tektoniske strukturer fra Paleozoic og diskuterte implikasjonene av disse mot paleoklimatiske rekonstruksjoner og ressursutnyttelse som kull og olje.

Alle emner innenfor arktisk geologi har egne forskningsbaserte semesterprosjekt hvor studentene har stor frihet til å velge seg et tema de er interessert i.

- For min egen del har jeg fått skrevet om temaer som sedimentologi, skjell og foraminifera, bathymetriske landformer og modellering av snødistribusjon i vannforsyningsområdet til Longyearbyen, forteller Alexander.

Relevant for geografistudenter

Med 60 frie studiepoeng i bachelorgraden i geografi har studentene muligheten til å bygge graden sin ut fra egne interesser og relevans for videre masterstudier. Geografistudenter ved UiB som har tatt alle emnene innenfor naturgeografi, kvalifiserer til emner innenfor arktisk geologi ved UNIS.

- Jeg tror enhver som studerer naturgeografi vil ha et stort utbytte av å studere ved UNIS. På bachelornivå vil man nok likevel ha størst utbytte om man interesserer seg for sedimentologi og periglasiale prosesser. På masternivå er det kanskje litt flere fag som også går på ren glasiologi, sier Alexander, som tok disse emnene under sitt opphold på Svalbard:

Studentliv i Arktis

UNIS har et internasjonalt miljø. I tillegg til norske studenter kommer de fleste fra England, Wales, Island, Frankrike, Tyskland, Canada og USA. Ved Arktisk Geologi var de fleste geografistudenter, spesielt på høstsemesteret, men også mange studerer geologi.

De aller fleste studentene bor i det som heter Nybyen, en samling med brakker øverst i Longyeardalen. Med unntak av et kunstgalleri og et gjestehus, er det stort sett bare studenter og snøskutere der.

- Man deler kjøkken med 4-5 andre studenter og hver brakke har fire kjøkken. En lever da veldig tett på hverandre og jeg liker å si at på Svalbard der blir man tvangssosialisert både på godt og på vondt, mener Alexander.

Han beskriver videre studiemiljøet i Longyearbyen som unikt og helt fantastisk bra. Det er et åpent og inkluderende miljø hvor man blir kjent med de aller fleste ganske fort. Hver fredag har man også den berømte «Friday Gathering» hvor studenter, professorer og andre møtes i kantina på UNIS for en øl.

Det viktigste er likevel å ha en viss interesse for friluftsliv.

- På fritiden er man stort sett ute på tur. For min egen del så er det jakt, snøskuter, ski og hunder som teller. For meg handler det nok spesielt om naturen og friheten, som når man snørekjører med hund alene igjennom polarnatten eller det å dra på lange ski-turer med pulk og telt. Er været for dårlig, så er det alltid en fest i Nybyen. En kjeder seg ikke, konstaterer geografistudenten.

Svalbard-abstinens

Når det gjelder studiene er det beste med Svalbard at studentene føler seg som  skikkelige forskere. Gjennom prosjektarbeid og feltarbeid får man som oftest jobbe med problemstillinger som ikke har vært belyst skikkelig før.

- Jeg vil absolutt anbefale alle geografistudenter å studere ved UNIS. Jeg tror det er få plasser i verden hvor en kan kombinere studier og friluftsliv på en så god måte som på Svalbard. Det verste ved å studere ved UNIS er Svalbard-abstinensen når man er tilbake på fastlandet, avslutter Alexander.

Alexander har imidlertid gjort noe med Svalbard-abstinensen sin allerede, og skal tilbake til det samme området som han jobbet med i fjor høst, men nå som en del av masterprosjektet sitt i naturgeografi ved UiB.

 

Søknadsfrist for studier ved UNIS i vårsemesteret er 15. oktober.