Hjem
Institutt for geografi
Bokutgivelse

Arild Holt-Jensen på kinesisk

Universitetslæreboken 'Geografiens innhold og metoder' er nå kommet ut på fem språk. Siste språk i samlingen er kinesisk.

Arild Holt-Jensen foreleser i Sinkiang, Kina
Arild Holt-Jensen foreleser i Sinkiang, Kina

Hovedinnhold

I den sammenheng var professor emeritus Arild Holt-Jensen på forelesningsturne i Kina. Han melder om en interessant tur med opphold først og fremst i Sinkiang, men også kortere opphold både i Shanghai og Beijing.

- Jeg foreleste hele 30 timer, det vil si hele boka, for masterstudentene i Urumqi, Sinkiang og hadde gjesteforelesninger ved to andre universiteter, sier Holt-Jensen.

Oversetteren Shen Yuling som bor i Sinkiang har tatt PhD på NTNU i Trondheim og oversatte ut fra den fjerde engelske utgaven av boka. 

Fire engelske utgaver og piratutgave på persisk

Arild Holt-Jensen forklarer at hver ny utgave er gjennomskrevet på nytt og bare deler av hver utgave kan sammenliknes. Geografifaget er i dynamisk utvikling og han sørger for å holde bokas størrelse på et rimelig nivå slik at den uten problem kan inngå på pensumlistene. Og med råd fra brukerne er også oppbyggingen bedret fra utgave til utgave og mindre aktuelt stoff fjernet.


Den tredje engelske utgaven fra 1999 må sies å ha vært en suksess. Den kom ut i 6000 eksemplaerer. Hvordan det går med 2009-utgaven er ennå litt vanskelig å si. Den andre engelske utgaven var basis for den spanske utgaven 'Geografia; Historia y conceptions' som kom ut i Barcelona i 1992.

- Dessuten fikk jeg tilfeldig oversendt en piratutgave på persisk fra oversetteren i Teheran. Det var interessant å få en utgave som skulle leses nedenfra fra bakerste side og framover. Det kan være andre piratutgaver og det var snakk om en utgave på hebraisk. En tysk ble påbegynt, men ble stoppet halvveis, forteller forfatteren.

Positivismedebatten

Det hele startet egentlig med positivismedebatten i 1968, da Holt-Jensen som ung geografilærer på UiB fikk inspirasjon til å forelese i faghistorie. Han skrev først et forelesningskompendium og dernest 'Geografiens innhold og metoder' som kom på ut på Universitetsforlaget i 1976. Den boka hadde en trang start, forlaget krevde støtte fra geografiinstituttene før de våget å utgi den i 1500 eksemplarer. Men disse ble solgt det første året, blant annet gjennom markedene i Danmark og Sverige.

- Etter besøk i Bergen av en britisk forlagsrepresentant ble det duket for en engelsk utgave, oversatt av min venn i Newcastle, Brian Fullerton. Den kom i 1980, og en omarbeidet og større utgave kom i 1988. Da var også tiden moden for en ny norsk utgave i 1990. Denne norske utgaven er nå gått ut på dato og norske studenter leser nå den siste engelske, sier Holt-Jensen.

Det er neppe aktuelt med en ny norsk utgave med den utviklingen som nå skjer på bokmarkedet med e-bøker og omfattende kopiering.

- Men jeg har skrevet en liten, populær innføringsbok om faget for Universitetsforlaget: 'Hva er geografi?'  Den dekker det grunnleggende behovet for helt nye studenter og for den interesserte allmenhet, avslutter Arild Holt-Jensen.