Hjem
Institutt for geografi
Publikasjon

Regionens rolle i rekruttering av arbeidskraft

Hva er betydningen av universiteter og regional attraksjonskraft i rekrutteringen av internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse?

Hovedinnhold

Det har hittil vært lite fokus på regionens funksjon som en arena for avklaring hvor foretak i en rekrutteringsprosess kan identifisere og «screene» potensielle internasjonale kandidater som allerede er bosatt og trives i landet. Denne artikkelen av Silja K. Bruland og Grete Rusten omhandler de rekrutteringskanaler som foretak i Sunnhordlandsregionen bruker i rekruttering av internasjonal høykompetanse arbeidskraft.

Norske utdanningsinstitusjoner har flere viktige roller i forhold til rekruttering av internasjonal arbeidskraft. I tillegg til at de utdanner kandidater som blant annet næringslivet har bruk for, fungerer studietiden ved disse utdanningene også som en «test-arena» for individer som vurderer å bosette seg i Norge. I en arbeidsmarkedsrapport utgitt av OECD i 2009 fremheves det at omtrent halvparten av immigrantene i Norge med høyere utdanning hadde vitnemål fra norske utdanningsinstitusjoner.

Regionen spiller en viktig rolle i foretakenes strategier for rekruttering av både norsk og internasjonal arbeidskraft til langtidskontrakter. Foretakene som var innenfor petroleum- og maritim sektor framhevet regional tilknytning for å beholde arbeidskraften over lengre tid. Faktorer som familie, venner og hobbyer ble her ansett som viktige for regional tilknytning. Regionale kvaliteter ble dermed viktige i rekrutteringsprosessen, både gjennom markedsføringen av nye stillinger, men også i prosessen med å finne «passende» kandidater.

 

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Erdkunde.

http://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/2012/sourcing-strategies-channels-and-geographies-in-the-international-recruitment-of-a-highly-skilled-work-force