Hjem
Institutt for geografi
Fagseminar

Nye perspektiv på naturforvaltning

Fagseminar 7. april, Institutt for geografi, M744

Hovedinnhold

18.00 Åpning og velkommen

18:15-18:45 Ragni Nordås: Statens naturoppsyn (SNO) – oppgåver og målsetting. Naturoppsyn på land

18:45-19:15: Terje Haugland: Naturoppsyn på sjøen. Lakseoppsyn, sjøfuglovervaking og ferdselsreglar

19:15-19-45 Stein Byrkjeland, Miljøvernavd., FMH: Forvaltning av naturen i Hordaland – oppgåver og utfordringar

19:45-20:15 Anders Lundberg: Forskingas rolle i naturforvaltninga, døme frå verna område i Hordaland

20:15- Pizza og uformelt samvær

Alle interesserte er velkomne!