Hjem
Institutt for geografi
Feltkurs

Forsker på Stavangers voksesmerter

I den oljeavhengige Stavangerregionen er bærekraft en stor utfordring. Bachelorstudenter i geografi er på saken.

Kursansvarlige for GEO292 utenfor SV-fakultetet.
Kursansvarlige for GEO292: Grete Rusten, Helge Lea Tvedt, Håvard Haarstad og Knut Hidle.

Hovedinnhold

Studentene på GEO292 Regionalgeografisk feltkurs har siden slutten av april jobbet frem forskningsprosjekter som tar for seg dagsaktuelle utfordringer som kommer til uttrykk i Stavanger, og hvordan disse håndteres av planleggere, entreprenører og andre. Selve feltoppholdet fant sted over tre dager i midten av mai, og de endelige rapportene leveres og forsvares i løpet av juni.

 

Studenter som forskere

Spørsmål studentene har tatt tak i har varierte bredt – fra erfaringene med vindmøller og næringsklyngen på Ipark til mulighetene for interkommunalt samarbeid. De har blant annet sett på mulige løsninger for å gjøre transporten til Forus, med sine 35 000 arbeidsplasser, mer kollektiv.

- Stavanger byr på mange interessante forskningstema. Byen er internasjonalt orientert og oljeindustrien har gitt høy vekst. Dette gir oss en mulighet til å se på hvordan problemer som oppstår håndteres lokalt, sier emneansvarlig Håvard Haarstad.

Studentene har jobbet i grupper med ut i fra forskningstema foreslått på forhånd, og har selv bearbeidet problemstillinger, metodikk, teoretiske innfallsvinkler og informantutvalg.

 

Tre travle dager

Til tross for at studentene inntok byen i en travel mai måned ble de tatt godt i mot av informantene. De dagsaktuelle forskningstemaene gjorde at mange informanter ville dele sine perspektiver og erfaringer. Blant de som stilte tid til rådighet var fylkesmann Tora Aasland.

Feltoppholdet var både hektisk og sosialt. Det var mye som skulle rekkes over på tre dager. Studentforskerne var i førersetet og la opp dagene etter intervjuavtaler, omvisninger og veiledningsmøter. Haarstad og de andre kurslederne Grete Rusten, Knut Hidle og Helge Tvedt gjorde sitt beste for å holde tritt.

Hotell Sverre i Sandnes var hovedkvarter og operasjonssentral, i tillegg til overnattingssted. På kveldene var alle samlet til felles middag ved hotellet, og quizmaster Petter holdt hjernecellene i gang etter det offisielle programmet var avsluttet.

Det samfunnsgeografiske feltkurset har lange tradisjoner på instituttet, og har røtter tilbake til slutten av 1960-tallet. Det har tatt for seg en rekke steder i og utenfor Norge. Kurset gir studentene nyttig erfaring med å utvikle og gjennomføre egne forskningsprosjekter, i tillegg til erfaring med å jobbe i grupper og å sette seg inn i dagsaktuelle tema.