Hjem
Institutt for geografi
Minneord

Minneord til Jens Chr. Hansen

Det var med vemod og sorg vi mottok meldingen om at professor emeritus Jens Chr. Hansen døde 8. mai, 82 år gammel.

Jens Christian Hansen
Jens Christian Hansen.
Foto/ill.:
Anders Lundberg

Hovedinnhold

Jens Chr. kom til Bergen i 1965, som universitetslektor i geografi. Han tok doktorgraden i 1970, med en avhandling om administrative grenser og tettstedsvekst. Han ble professor i geografi i 1972. Jens Chr. var sentral i oppbyggingen av Geografisk institutt i Bergen. Fra starten av var dette et fellesinstitutt mellom de to geografimiljøene ved NHH og UiB. Både før og etter at han ble pensjonist i 2002, har han vært en sentral faglig stemme innen fagfeltet regional og økonomisk geografi, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Ensidige industristeder, befolkningsutvikling og bosettingsmønster og lokal og regional utvikling har vært sentrale tema i Jens Chr. Hansens forskning. Han brukte sin faglige innsikt også til innspill mot forvaltningen, og han deltok aktivt i samfunnsdebatten. Jens Chr. rekrutterte mange studenter, og de skrev oppgaver knyttet til befolknings- og bosettingsutviklingen i Norge, kommunestrukturen, lokal omstilling og regional utvikling, tema som stadig er aktuelle. Fra 1980-årene kom doktorgradsutdanningen ved instituttet for fullt, og Jens Chr. var sentral i denne utviklingen.


Jens Chr. hadde stor arbeidskapasitet, og han hadde stor glede av sitt arbeid. Det hadde mange andre også, både studenter og kontakter utenfor universitetet. Han ble ofte spurt om å delta i nasjonale utrednings- og komitéarbeid, noe han gikk inn i med stor iver og pågangsmot. Han hadde utpreget sans for humor, og ironien lå ofte på lur.


Jens Chr. var en faglig aktiv pensjonist. Det siste arbeidet han fullførte, i 2012, var en bok om geografi-instituttets historie i Bergen. Det siste året slet han med helsa. Selv om han nå er borte, føres mange av hans idéer videre av yngre generasjoner geografer. Sporene etter høvdingen Jens Chr. Hansen vil være tydelige i det geografiske miljøet i mange år framover. Vi har mange gode minner fra hans tid ved instituttet, og våre tanker går til den nære familie som nå har mistet en kjær far, svigerfar og bestefar.

 

Venner og kolleger ved Institutt for geografi, UiB