Hjem
Institutt for geografi
Masteroppgave

Fullførte mastergrader i geografi våren 2014

12 studenter fullførte en mastergrad i geografi våren 2014. Som en del av muntlig eksamen presenterte studentene sine oppgaver.

Bilde av alle framsidene

Hovedinnhold

Her er en oversikt over de fullførte masteroppgavene våren 2014:

 

Martin Ljones

Naturtypekartlegging og tilstandsvurdering av naturtyper på Orresanden.

Veileder: Anders Lundberg

 

Kristian Knoph Nilsen

Kartlegging og tilstandsvurdering av vegetasjonstyper på Mølen. Er nåværende forvaltning tilstrekkelig for ivaretagelse av natur og vegetasjon?

Veileder: Anders Lundberg

 

Aleksander Øren

Restaurering av våtmark i Haukåsmyrane, Åsane – muligheter og utfordringer.

Veileder: Anders Lundberg

 

Dominic Bonsu

Road transport and agriculture: A comparative study of the implications of road access for subsistence agriculture in the Northern Ghana.

Veileder: Håvard Haarstad

 

Gilda Bianco Benavides

The Territorialization of a Small Community: The Case of Huaytire - Peru.

Veileder: Håvard Haarstad

 

Vincent Kofi Asamoah

Ghana’s Emerging Oil and Gas Industry: Livelihood Impacts of the Ghana Gas processing Plant at Atuabo in Western Region, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

 

Dashakti Reddy

Managing sexual and gender-based violence (SGBV) in Liberia: Exploring the syncretisation of Western and traditional approaches.

Veileder: Ragnhild Overå

 

Akua Nyamekye Darko

Healtj advocacy and practice: Exploring the influence of social structures in the health related lifestyles of adults in the Asokwa community in Kumasi, Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

 

Mari Skjåk Astad

Innovasjon som tilpasningsstrategi til endring i jordbruket. Et case-studium av innovativ kapasitet i grøntnæringen i Lærdal.

Veileder: Tor Halfdan Aase

 

Marita Sørensen Solaas

Miljømessig verdiskaping og samarbeid i Herand og Åkrafjorden landskapsparker.

Veileder: Kerstin Potthoff

 

Ida Grøndahl Steffensen

Rekonstruksjon av storflommer i Glomma gjennom holosen – mulige koblinger til naturlig klimavariabilitet og global atmosfærisk sirkulasjon.

Veileder: Eivind Støren

 

Ole-Karsten Midtgård

Geomorfologisk og geologisk analyse av en steinskredavsetning i Grimsdalen, Dovre kommune, Oppland.

Veilder: Svein Olaf Dahl