Hjem
Institutt for geografi
Ny bok

Skapte virkeligheter

"Skapte virkeligheter" av Tor Halfdan Aase og Erik Fossåskaret er ute i ny utgave. Boka tar for seg produksjon og tolkning av kvalitative data.

Professor Tor Halfdan Aase i felt.
«Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data.
Foto/ill.:
Kjell Helge Sjøstrøm

Hovedinnhold

Boka er utgitt på Universitetsforlaget. Forlaget omtaler boka slik:

 

Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av kognitive kategorier og metaforer. Forfatterne diskuterer også etiske utfordringer i møtet mellom forsker og informant.

 

2. utgave av boka er gjennomgående oppdatert og inneholder nye bidrag om blant annet utfordringer og muligheter med feltarbeid i fremmed og egen kultur, intervjueren som medskaper av informantens svar, forskningsetikk - i forhold til produksjon av data og analyse, men også i tilknytning til publisering av forskningsresultater.