Hjem
Institutt for geografi
Konferanse

Omstilling på samfunnsvitenskapens agenda

Klima og energiomstilling har lenge vært sentrale forskningstema på Samfunnsvitenskapelig fakultet. Nå ønsker fagmiljøene å samarbeide bedre på tvers.

gf
Arrangører Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi og Håvard Haarstad ved Institutt for geografi sammen med rektor Dag Rune Olsen og dekan Knut Helland.
Foto/ill.:
Gro Aase

Hovedinnhold

Konferansen Samfunnsperspektiver på energi- og klimaomstilling samlet innledere og paneldeltakere fra de fleste instituttene, i tillegg til Senter for vitenskapsteori og Rokkansenteret.

 

En viktig del av bakteppet for konferansen var utredningen av klimaforskningen ved Universitetet i Bergen, ledet av Eystein Jansen. I sin innledning la Jansen vekt på at klimaforskningen ved UiB har vært dominert av Bjerknessenteret, og at forskningen utenfor Bjerknessenteret har mange gode spirer men er relativt fragmentert.

 

Flere av deltakerne fremhevet at klimaendringene er et samfunnsmessig problem, for eksempel ved at det er samfunnets bruk av energi som står for mesteparten av utslippene. Det var derfor bred enighet om at samfunnsvitenskapen har en viktig rolle å spille i forskningen.

 

Innleggene viste bredden i den samfunnsvitenskapelige energi- og klimaforskningen. Samfunnsviterne studerer blant annet blogger om klima, holdninger til klima, beslutningsprosesser og økonomiske implikasjoner.

 

Et av forskningsfunnene som vakte oppmerksomhet var Elisabeth Ivarsflaten sin presentasjon av Medborgerpanelet sine data om forskjellene mellom personer som jobber i tilknytning til oljeindustrien og de som ikke gjør det i oppfatninger om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte. En lavere andel av de som jobber i oljerelaterte næringer ser på klimaendringene som menneskeskapte (56 prosent mot 71 prosent).

 

Debattpanelet med Endre Tvinnereim, Ingrid Foss Ballo og Kerim Nisancioglu diskuterte samfunnsvitenskapen rolle i energi- og klimaforskningen. Ballo fremhevet at tverrfaglig samarbeid må bygges langsiktig, og at man må lære å ”snakke samme språk”.

 

Konferansen var arrangert av Institutt for økonomi (ved Eirik S. Amundsen) og Institutt for geografi (ved Håvard Haarstad), og støttet av Akademiaavtalen.

 

Les også:

På Høyden: Samfunnsviterne tar klimagrep