Hjem
Institutt for geografi
Ledig stilling

Stipendiat i samfunnsgeografi ved Institutt for geografi

Ved Institutt for geografi Universitetet i Bergen, har vi gleda av å tilby ei stilling som stipendiat for 4 år. 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet.

UiB museum
MÅ UTSETTE: Publikum må vente lenge for å se dyrene ved De naturhistoriske samlinger igjen. Åpningen er utsatt på ubestemt tid.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Vi ønskjer at den som vert tilsett har eit prosjekt knytt til samfunnsmessig omstilling og omforming i retning av fornybare og berekraftige energisystem. Prosjektet skal komplementere instituttet si pågåande forsking på dette feltet. Denne forskinga ser på korleis politiske prosessar og styringsprosessar spelar seg ut på tvers av ulike skalanivå. Prosjektet skal ha ein sterk empirisk komponent, helst i urbane eller regionale kontekstar i Europa.

 

Utlysing på Jobbnorge

Sjå fullstendig utlysing og søk på Jobbnorge