Hjem
Institutt for geografi
Klima- og energiforskning

Vestlandet i endring og omstilling

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for geografi var denne uken på SpaceLAB-samling på Vatnahalsen og i Flåm.

Flåmvassdraget.
Hvordan bygger man en elv? Flåmsvassdraget er i massiv endring etter storflommen i høst.
Foto/ill.:
Tarje I. Wanvik

Hovedinnhold

Vitenskapelig ansatte fra hele bredden av geografifaget møttes i Flåm for å se på ødeleggelsene etter storflommen i høst, og for å befare gjenoppbyggingen av Flåmsvassdraget. Det ble mange sterke inntrykk som ga godt grunnlag for en styrket tverrfaglig satsing på klima- og energiforskning ved Institutt for geografi.

 

Vestlandet er både veldig utsatt for klimaendringer, samtidig som vi står midt oppi en større omstilling i kjølvannet av endrete betingelser for oljeindustrien. Vi er opptatt av hvordan byer, regioner og lokalsamfunn er forberedt på å håndtere klimaendringer og omstillinger.

 

Fokuset på Vestlandet inngår i en større satsing på klima- og energiforskning ved instituttet kalt Spaces of Climate and Energy Laboratory. Turen til Flåm var en todagers, tverrfaglig instituttsamling, der vitenskapelige ansatte fra både naturgeografi, miljøgeografi, utviklingsgeografi og økonomisk geografi deltok.

 

Geografene ble ønsket velkommen av ordføreren i Aurland, Noralf Distad (H), som fortalte hvordan kommunen hadde opplevd den katastrofale flommen høsten 2014, og om hvordan innbyggere, nødetater og kommuneadministrasjon håndterte det omfattende beredskapsarbeidet. Han ble supplert av NVE som fortalte sin side av historien, om utfordringer og vurderinger de sto overfor i rekonstruksjonen av Flåmsvassdraget, før de tok oss med på en befaring opp gjennom hele dalen.

 

Dag to foregikk på Vatnahalsen Hotell, hvor vi med utgangspunkt i ekskursjonen og vår samlete kompetanse innenfor bredden av geografifaget, diskuterte og arbeidet frem ny forskning, publisering og undervisning innen klima og energi ved instituttet.

 

I tillegg er dette en del av prosjektet som SV-fakultetet har sammen med Bergens Tidende om å presentere de store samfunnsutfordringene. Bergens Tidende var med på deler av felt-befaringen.