Hjem
Institutt for geografi
Ny bok

Likeverd - Grunnlaget for demokrati

Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik er redaktører for boka "Likeverd - Grunnlaget for demokrati". Boka lanseres 18. juni i Oslo.

Bilde på framside
Et riksportrett av Trond Hugo Haugen.
Foto/ill.:
Res Publica

Hovedinnhold

Et grunnleggende utgangspunkt for demokrati er frihet, likhet og brorskap. I denne boka fremmes likhet og likeverd som grunnlaget for utviklingen av demokratiet i Norge. Utgangspunktet er vår egalitære arv, som går lenger tilbake enn til 1814. Vi har en gammel og grunnfestet tradisjon for likeverd. Men trusler mot demokratiet og likeverdet utfordrer oss. Maktutøvere og styrende grupper har gjennom alle tider søkt å skille mellom «oss» og «de andre». Flere av artiklene fokuserer på de positive historiske erfaringene med mer samhandling og tettere integrasjon mellom ulike grupper og klasser i vårt samfunn, men adresserer også mulige fremtidige trusler mot likhetsidealet.

 

Bidragsytere

Bidragsytere er Hans Fredrik Dahl, Ståle Dyrvik, Jon Bojer Godal, Ottar Grepstad, Edvard Hoem, Arild Holt-Jensen, Marthe Hommerstad, Kalle Moene, Arne Overrein, Steinar Pedersen, Mona Ringvej, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Gunnar Skirbekk, Shoaib Sultan, Stein Ørnhøi og Elisabeth Aasen.

 

Boklansering

Onsdag 18. juni kl. 11:00 på Kulturhuset på Youngstorget 3 i Oslo. Det blir presentasjoner i Bergen etter sommeren.

Bokomtalen er hentet fra utgiver Res Publica. Boka kan bestilles i forlagets nettbokhandel.