Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Gratulerer med mastergrad i geografi!

Masterstudentane på geografi hadde innleveringsfrist 15. mai. 18 leverte masteroppgåver, og mellom 2. og 19. juni har dei presentert og forsvart oppgåvene sine i avsluttande mastereksamen.

Fra masterfeiring.
11 av 18 kandidatar deltok på feiringa 29. mai. Instituttleiar Svein Olaf Dahl og masteransvarleg Arnt Fløysand saman med John Agandin, Joanna Amiteye, Gunnhild Laxaa, Cynthia Adeho, Marius Flagtveit Smistad, Eivor Bjørnarsdotter Bø, Lina Frogner Orre, Victoria Dowokpor, Heidi, Rosendahl Lindebotten, Marianne Bolstad Andresen og Kathrine Tellebon.

Hovedinnhold

No er alle ferdige med sine presentasjonar og eksamenar. Takk for tida ved Institutt for geografi, gratulerer med mastergrad og lykke til vidare på ferden!

 

Cythia Adeho

FDI Outcomes, Local Conditions and Development Narratives: A Case of Norpalm Ghana Limited and Small-scale Farmers in the Oil Palm Industry in Ghana.

Veileder: Arnt Fløysand

 

John Agandin

Negotiated Entitlements: A Study of Land and Water Access in the Tono Irrigation Project in Navrongo, Ghana.

Veileder: Peter Andersen

 

Joanna Amiteye

The Proposed Re-development of the Takoradi Market Circle and its likely Implications for Market Traders’ Access to Trading Space.

Veileder: Ragnhild Overå

 

Marianne Bolstad Andresen

Holosene brevariasjoner i Geisdalen. En rekonstruksjon basert på kvartærgeologisk kartlegging, lichenometri og innsjøsedimenter.

 Veileder: Svein Olaf Dahl

 

Eivor Bjørnarsdotter Bø

Meningsinnhold og planstrategi i områdesatsingen Ytre Arna, Bergen –
Kan meningsinnhold og planstrategi ses i sammenheng?

Veileder: Knut Hidle

 

Victoria Dowokpor

Impacts of the oil and gas industry on the livelihoods of men and women working in the firsheries: A study of Shama, Ghana.

Veileder:Ragnhild Overå

 

Helen Gjærde

Siste istids glasiasjons- og deglasiasjonshistorie i øvre Sølndalen, Alvdal vestfjell.

Veileder: Svein Olaf Dahl

 

Are Frøysland Grande

Innovasjoner i bærnæringen - en studie fra Vik kommune.

Veileder: Tor Halfdan Aase

 

Kristine Håland

Discourse, stakeholders’ risk perceptions and CSR.
The dynamics behind the envrionmental profile of New Zealand salmon farming.

Veileder: Arnt Fløysand

 

Gunnhild Laxaa

Feminization of Agriculture in Melamchi, Nepal? Addressing gender in agricultural production and household decisions.

Veileder: Tor Halfdan Aase

 

Heidi Rosendahl Lindebotten

Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet på den nordvestlige delen av Hardangervidda.

Veileder: Svein Olaf Dahl

 

Milo Juniper Lovejoy

Is the “Mother Grain” feeding the world before her own children?
An examination of the impact of the global demand for quinoa on the lives and diets of Peruvian quinoa farmers.

Veileder: Peter Andersen

 

Lina Frogner Orre

Hva er forholdet mellom MNC, kunnskapsflyt og fornyelse i en næringsklynge?
En studie av MNC i NCE Subsea-klyngen.

Veileder: Arnt Fløysand

 

Jimmy Oliveira Schmincke

Byutvikling i lys av Bybanen.

Veileder: Arnt Fløysand

 

Marius Flagtveit Smistad

En rekonstruksjon av brehistorien til Hardangerjøkulen gjennom de siste 100 årene, basert på fjernanalyse og GIS.

Veileder: Svein Olaf Dahl

 

Viljar Solbakken

Norge som turistdestinasjon og autentisk opplevelse.
En studie av unge utenlandske turisters reisemotiver og opplevelse av Norge.

Veileder: Grete Rusten

 

Kathrine Tellebon

Rekonstruksjon av isavsmeltningsforløpet under senglasial og tidlig holocen i den sørlige delen av Jostedalen - en geokronologisk tilnærmelse.

Veileder: Svein Olaf Dahl

 

Herbert Tetteh

Mechanisms and manouvers of forest resource access and its implications for rural livelihoods in the high fores zone of Ghana.

Veileder: Peter Andersen