Hjem
Institutt for geografi
Jubilant

Geografen Arnfinn Seim 80 år

Det er ikke til å tro; Arnfinn Seim fyller 80 år søndag 17. Januar. Han kom til Bergen i 1966 etter hovedfagseksamen i geografi ved Universitetet i Oslo, og har vært en ankermann for flere generasjoner studenter i 50 år ved Institutt for geografi.

Geografen Arnfinn Seim.
Geografen Arnfinn Seim.

Hovedinnhold

Han er ‘geografen’ fram for noen, med en breddekunnskap innen alle deler av faget som ingen andre har i dag. Alle rom og arbeidsplasser han får disponere blir raskt fylt opp med bøker, utklipp, kart og lysbilder og han har lest alt og vet hvor alt står. Sin kunnskap har han i alle år, også som emeritus, entusiastisk delt med studentene i undervisningen og ikke minst gjennom ekskursjoner og feltkurs. Han har også i mange år vært aktiv underviser på sommeruniversitetet i Bergen. Hans eminente ekskursjonsledelse, faglig og organisasjonsmessig, har kommet mange til gode, blant annet i Selskapet for Vitenskapenes Fremme.

Seim er læreren studentene alltid husker, også fordi han alltid har hatt interesse for den enkelte og husker navnet på de fleste. Fra 1995 fikk han ansvaret for Erasmusavtaler og utenlandskontakter på lavere grad i geografi. Universitetet hadde ambisjoner om å utvikle en rekke spesialkurs for utenlandsstudentene på engelsk – Scandinavian Area Studies. Men noen kurs ble aldri realisert og andre ‘døde ut’ fordi dette ble ekstraoppgaver i tillegg til den ordinære fagundervisningen. Men Seim påtok seg ansvaret for SAS 8 (Norge og Nordens geografi), et kurs som fortsatt fullføres av ca. 50 utenlandsstudenter hvert år. Noen år måtte han holde kurset både vår og høst. Det er først og fremst Seim’s fortjeneste at kurset er blitt en suksess. Den som nå er undervisningsansvarlig for kurset tok det da hun kom til Norge fra Tyskland som Erasmusstudent og ble fanget inn av forskningsoppgaver i den norske fjellheimen. Selv om Seim som emeritus ikke har undervisningsansvar bidrar han fortsatt med forelesninger og ekskursjoner på SAS 8 og ellers på lavere grad.

Selv har jeg hatt gleden av Arnfinn Seim’s vennskap og kunnskaper siden vi traff hverandre på grunnfagsstudiet i Oslo i 1959. Nå deler vi emerituskontor på ‘Høyden’ og tar oss av det faglige instituttseminaret ‘Spis deg vis’ som i prinsippet skal holdes 12.15-13.00 hver torsdag i undervisningssemesteret. Jubilanten og hans kjære Elsebeth er i Wien på dagen.

 

Arild Holt-Jensen

Professor emeritus, Institutt for geografi