Hjem
Geofysisk institutt

Nyhetsarkiv for Geofysisk institutt

Stigende CO2-innhold fører til surere hav og kan også svekke havets evne til å ta unna CO2 fra atmosfæren. EU-prosjektet CarboOcean har laget en film som viser utviklingen.
En 6-er i klimautdanning sikret UiB en nasjonal forskerskole i klimadynamikk. Skolen innebærer samarbeid med institusjoner fra Massachusetts til Beijing.
GFI-oseanografer er i Weddelhavet for å måle strøm langs havbunnen. Hvis strømmen endrer seg, tyder det på at noe dramatisk er i ferd med å skje med isen i Antarktis.
GFI er med i to av sentrene for miljøvennlig energi som har fått klarsignal fra Forskningsrådet, ett på offshore vindenergi og ett på CO2-lagring.
Utfra tidligere forskning har man antatt at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes. Men nå har forskning i Bergen vist at dette ikke er tilfellet, Golfstrømmen holder seg stabil.
Geofysisk institutt har i samarbeid med universitetene i Århus, på Island og på Færøyene utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram - MARECLIM.
Forskerutdanningen i klimadynamikk får 24 millioner kroner i tilskudd. Pengene følger den nye statusen som nasjonal forskerskole. Skolens leder, Tore Furevik, er ikke misfornøyd med det.

Sider