Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyheter

Boklansering ved SANORD-konferansen i Victoria Falls, Zimbabwe

Tor Halvorsen og kollegaer med bok om FNs klimamål.

Tor Halvorsen - Knowledge for Justice
Tor Halvorsen ved boklansering i Victoria Falls, Zimbabwe

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Tor Halvorsen har, sammen med kollegaer fra det sørlige Afrika og Norden, skrevet boken «Knowledge for Justice: Critical Perspectives from Southern African-Nordic Research Partnerships». Boken tar for seg FNs klimamål og Paris-avtalen, hvor forfatterne argumenterer for viktigheten av kunnskap for å fremdrive sosial, miljømessig og økonomisk rettferdighet på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå.

I bokens tre deler gjennomgås hindringer som neoliberalt hegemoni stiller for substansielle, materielle endringer; erfaringer fra Nord-Sør forskningssamarbeid; casestudier for å analysere omfanget av utfordringer verden står ovenfor. Utgivelsen er knyttet til Southern African-Nordic Centre (SANORD), som er et multilateralt akademisk samarbeid innenfor forskning og utdanning mellom Norden og det sørlige Afrika.