Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Elin Hatteberg Aadnevik

Elin Hatteberg Aadnevik begynte som masterstudent høsten 2020 ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun trekker frem det sosiale miljøet som avgjørende og det brede fagtilbudet som insentiver til å studere admorg

Hovedinnhold

Kvifor valde du ein mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Jeg studerte bachelor i administrasjon- og organisasjonsvitenskap og ønsket derfor å utdype meg mer innenfor det samme studiet. Jeg valgte en mastergrad i admorg fordi det er en utdannelse som gir et bredt omfang av fagkompetanse, noe som fører til forskjellige muligheter i arbeidslivet.

Korleis har overgangen frå bachelor til master vore?

Overgangen fra bachelor til master vil jeg si har vært stor, da en må være mye mer selvstendig som masterstudent. Jeg har opplevd det som en fordel å ha hatt en del om relevante tema og teorier på bachelorstudiet. Det har også vært god tilrettelegging og veiledning for oss som masterstudenter, noe som har hjulpet når utfordrende valg må tas. 

Kva er den viktigaste kompetansen du utviklar som masterstudent i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Som masterstudent i administrasjon- og organisasjonsvitenskap utvikler en kompetanse om hvordan offentlige organisasjoner og institusjoner er oppbygd, utvikles og hvordan de fungerer. For min del vil den viktigste kompetansen jeg utvikler være hvordan maktfordeling og flernivåstyring fungerer i den norske forvaltningen, da dette er noe som interesserer meg. Jeg syntes også det er spennende å lære om hvordan samordning mot gjenstridige problem fungerer, samt samfunnssikkerhet og beredskap.

Korleis har di faglige vekst vore? (Kva har du lært på admorg?)

Etter et kort og intensivt første semester med mye informasjon og ny kunnskap har det vært en bratt læringskurve. Jeg har blitt flinkere til å jobbe godt og stabilt gjennom hele semesteret, noe som har vært til stor fordel i eksamensperioden. Ettersom det meste av pensum og forelesningen er på engelsk har også engelskkunnskapene forbedret seg. 

Kva skal du skrive/skrive du masteroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?

Jeg har ikke helt nøyaktig bestemt meg for hva jeg skal skrive masteroppgaven om enda. Jeg har tenkt mye på å skrive om hvordan krisehåndtering fungerer i den offentlige forvaltningen ved hjelp av tverretatlig samordning. Mer spesifikt og avgrenset tema håper jeg på å komme frem til så fort som mulig.

Kva er ditt beste minne frå studietida på master så langt?

Det beste minnet med studietida så langt må være det sosiale miljøet. Jeg har skapt gode relasjoner med hyggelige medstudenter. Vi sitter sammen på lesesal store deler av dagen hvor vi også tar gode lunsjpauser sammen. Alle er villige til å hjelpe hverandre, noe som har ført til gode diskusjoner. Det sosiale miljøet har vært en stor faktor for både trivsel og faglig utvikling på studiet.

Kvifor bør nye søkarar velje master i administrasjon- og organisasjonsvitenskap?

Administrasjon- og organisasjonsvitenskap er et studie som gir mange muligheter på grunn av den brede kompetansen en oppnår. Masterprogrammet tilbyr gode forelesninger og seminarer hvor en får bra oppfølging av både forelesere og veiledere. Kompetansen du får er relevant og kan brukes i flere sammenhenger. Samtidig er dette et veldig sosialt studie med godt miljø. Masterutvalget arrangerer flere sosiale arrangementer gjennom semestret. Dette er et studie for deg som er nysgjerrig på hvordan organisasjoner og institusjoner fungerer, samt ønsker en hyggelig studiehverdag.

Har du tips til ferske masterstudentar?

Mitt beste studietips til ferske studenter er å lese jevnt gjennom hele semesteret, dra på forelesninger og være delaktig på seminarer. Vil også tipse om å bruke de fordelene en har som masterstudent, slik som egen leseplass på lesesalen. Å være delaktig i sosiale arrangementer og  skape gode relasjoner er et tips for trivsel på studiet. 

Har du vore på utveksling eller feltopphold? Korleis var det? Kva lærte du?

Det har ikke vært noe tilbud om dette på førstesemesteret på grunn av koronasituasjonen.

Kva tenkjer du å gjere etter masteren?

Etter masteren ønsker jeg å kunne jobbe med noe relevant, hvor jeg kan utvikle meg og benytte den faglige kompetansen jeg har oppnådd ved studiene.  Dette avhenger av hva jeg velger å spesialisere meg på og skrive masteroppgaven om.