Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
OU

GOV660: Styring gjennom tillit og samordning

STS - Styring gjennom tillit og samordning er et tilrettelagt kurstilbud rettet mot tillitsvalgte og medlemmer i fagforeninger. Kurset skal gi deltakeren kunnskap om initiativer til både samordningsreformer og tillitsreformer i Norge og Skandinavia. Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske tilnærminger til governance, men også Nyweberianse ideer. Et overordnet tema er forholdet mellom styringskapasitet og styringslegitimitet, og fokuset rettes særlig mot spenningen mellom styring og faglig autonomi.

Hovedinnhold

GOV 660 "Styring gjennom tillit og samordning" har oppstart august 2023

Kurset er et selvstendig emne (15 studiepoeng) og er organisert som et nettstøttet studium med tre samlinger.

Kursplan gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering. Spørsmål om faglig innhold kan rettes til prosjektleder Dag Runar Jacobsen. Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Merethe Engstrøm, tlf. 412 09 677.

 

Datoer for samlinger høsten 2023: 

  • 1. samling: 14.-16. august på Sørmarka (ved Oslo)
  • 2. samling: 18.- 20. september på Sørmarka (ved Oslo)
  • 3. samling: 30. oktober  - 1. november i Bergen. 

 

 

Søknad sendes innen 12. mai 2023 til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Merkes «søknad STS».