Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny bok

Kritiske perspektiver på brukermedvirkning

Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning

Book cover
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Eskil Skjeldal ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er redaktør for en ny bok fra Universitetsforlaget: «Kritiske perspektiver på brukermedvirkning». Boka har ti kapitler som alle retter et kritisk søkelys på brukermedvirkning – fra ulike faglige ståsted og ulike perspektiver.

I boken har Kari Tove Elvbakken bidratt med to kapitel sammen med Kirsti Malterud. Et kapittel tar opp brukermedvirkningens historie og politikk. Der drøftes forhold som har bidratt til institusjonalisering av brukermedvirkning i helsetjeneste og helseforskning, fra samvirkebevegelsen og forbrukerpolitiske initiativer midt på 1900-tallet. Den kritiske samfunnsforskningen fra 1960-tallet og ikke minst forskningen om forvaltningen og den enkelte fra 1980-tallet ved instituttet, var svært viktig. Også samtidige forvaltningsreformer med økt vekt på brukererfaringer bidro til mange initiativer for økt brukermedvirkning – og etter hvert for lovfesting av pasient- og brukerrettighetslovgivning.

Det siste tiåret er det også institusjonalisert at brukere skal delta på lik linje med akademiske forskere i all helseforskning. I et kapittel om resultater fra forskning hvor brukere er med på denne måten, diskuterer Malterud og Elvbakken denne normens idealer og realiteter og de resultatene som kommer ut av forskningen, basert på en studie av slike resultater.

Mer informasjon om boken finn du HER.

Les omtalen i «Rus og samfunn» HER.