Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Arrangement med byråd:

Krisehåndtering og koronapandemien i fokus

Hvordan forbereder Bergen kommune seg i møte med kriser, og hvordan har kommunen håndtert koronapandemien? Krisehåndtering og koronapandemien var i fokus der instituttet inviterte byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat Alfa Winge i arrangement for masterstudenter den 26. april.

Ivar Lunde, Beate Huså, Zuzana Murdoch og Alfa Winge
Leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde, Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), professor Zuzana Murdoch og PhD-kandidat Alfa Winge
Foto/ill.:
Charlie Thompson for UiB

Hovedinnhold

Mandag 26. april inviterte institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa, leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat Alfa Winge til å dele refleksjoner om forberedelser og håndtering av koronapandemien. Dette arrangementet ble gjennomført av professor Zuzana Murdoch, gjennom kurset AORG326 - politisk organisering og flernivåstyring, et emne for masterstudenter ved instituttet. Sentralt i kurset er organisering, tid og krise, og hvordan et flernivåperspektiv kan forstå organisering i en tid av krise.

Arrangementet ble innledet med presentasjoner hvor byråd Husa presenterte hvordan politisk ledelse i Bergen har håndtert krisen og Ivar Lunde presenterte hvordan administrativ ledelse har jobbet ved Samfunnssikkerhetens hus som samvirker og koordinerer krisehåndtering i Bergen kommune. Sentrale problemstillinger var blant annet hvordan Bergen kommune planlegger håndtering av kriser i form av forberedelser, hvordan Bergen kommune håndterte innledende faser i krisen og hvordan Bergen kommune i møte med det nasjonale nivå, regionale nivå og øvrige kommuner jobber sammen for å begrense koronapandemien. Avslutningsvis ledet Alfa Winge en paneldebatt hvor studenter ved masterprogrammet hadde forberedt spørsmål om utfordringene i håndteringen av pandemien som Bergen kommune både politisk og administrativt har håndtert.