Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny bok:

Abortspørsmålets politiske historie

Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020

Kari Tove Elvbakken
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Professor Kari Tove Elvbakken ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er aktuell med ny bok om «Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020». I den forbindelse er det laget flere reportasjer og intervju med professor Elvbakken om både den pågående debatten om abort og lanseringen av boken.

Hovedtrekkene i abortdebatten er knyttet til hvor grensen til selvbestemt abort i antall uker skal være. Dette er aktualisert ved SV sitt forslag om å endre grensen for selvbestemt abort til uke 22. I Filter Nyheter er Elvbakken intervjuet om historien bak diskusjoner om grensen for selvbestemt abort skal være uke 12, 18 eller 22. I Klassekampen har Elvbakken publisert en kronikk som handler om at kvinners rett til abort ikke er uforanderlig eller vunnet en gang for alle, men et politisk spørsmål om makt. Videre har også Forskningsrådet et utfyllende intervju med Elvbakken om boken og Universitetets egen interne avis På Høyden har snakket med Elvbakken med tittel "Abort gjennom stormer og stillhet".

Boka er tilgjengelig med åpen tilgang som e-bok gjennom Idunn. Boken forteller historien om abortpolitikk og abortlovgivning i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Abortspørsmålet er kontroversielt, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Boka utfordrer og utdyper tidligere forskning med sin statsvitenskapelige og historisk orienterte analyse av mobilisering for abortlovgivning og av de politiske prosessene som fulgte. Den politiske historien preges av kontinuitet og noen brudd i konfliktlinjene. Det var aldri stille om abortsaken på 1900-tallet - og abortsaken er fortsatt aktuell i dag.

Les mer informasjon om boka HER.