Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Masterseremoni

Masterseremoni ved admorg 2021

Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.

Masterstudentene
Foto/ill.:
Charlie Thompson

Hovedinnhold

I forbindelse med at masterstudenter leverer masteroppgaver for våren 2021, gjennomførte instituttet den 17. juni masterseremoni  sammen med masterstudentene. I år er det to frister for innlevering av masteroppgaver;  1. juni og 1. juli. Instituttleder Jacob Aars overrakte roser til masterstudentene. Han er imponert over masterstudentene i et krevende år med usikkerhet og vanskelige forutsetninger for gjennomføring av datainnsamling. Å skrive masteroppgave krever mye av alle som gjør det, men årets kull har fått en del ekstra utfordringer, og de har all grunn til å være stolte av det arbeidet de har gjennomført.

Oversikt over masteroppgaver - det norske programmet 

StudentTittelVeileder
Anniken Katrine KnutsenThe Norwegian preparedness and crisis management before the SARS-CoV-19 Pandemic – was Norway prepared for a new pandemic?

Kari Tove Elvbakken

Eirik Hauso

Politiske beslutningsprosesser og digitalisering

Lise H. Rykkja

Elise B. Holm-Larsen

Covid-19 sin påvirkning på implementeringen av Leve Hele Livet, en kvalitetsreform for eldre Martina Vukasovic
Heidi Kildedal

Digitalt samarbeid på utlendingsfeltet

Zuzana Murdoch

Håkon Øyan Skog

EUs utvikling som regulatorisk styringsagent av norsk skipsfartsnæring mellom 1994 og 2020

Thor Øivind Jensen

Ingeborg Hauge

Differensiert politisk tillit

Jacob Aars

Karoline Otterstad

Forholdet mellom fag og politikk under myndighetenes håndtering av covid-19.

Kari Tove Elvbakken

Kjersti Kalberg

Innovasjon og utvikling- En studie av solenergimarkedet i Bergen

Thor Øivind Jensen

Kristin H. Hope

Eit betre rusta samfunnstryggleik og beredskapsapparat - ein studie av kor vidt øvingar fører til læring?

Lise H. Rykkja

Magnus Røtnes

Vindkraft og motkraft

Simon Neby

Maren Risa Helgesen

Samfunnsansvar i offentlige organisasjoner. En spørreundersøkelse

Zuzana Murdoch

Marie Louise Ljones

The International Energy Agency (IEA): A leading Voice in Global Energy Transition

Simon Neby

Martin Gjedem

Jernbanereformen 2015 - reformens idegrunnlag og konkrete virkemidler i lys av markedsliberalisme, NPM og post-NPM.

Simon Neby

Nicholas Dvorani

Endre for å bevare, eller bare for forandringens skyld?

Kristin Rubecksen

Nikolai Klæboe

Autonomi og omgivelser knyttet til eiendomsforvaltningen ved UiO og UiB

Kari Tove Elvbakken

Simon Ånestad

Statlig eierskap og bedrifters samfunnsansvar

Tor Halvorsen

Sondre K. Solnørdal

Samstyring om kommunal øyeblikkelig hjelp

Arild Farsund

Synne Hopland Iversen

Ekspertenes roller i et demokrati. En kvalitativ casestudie av eksperters roller under arbeidet med kommunereformen. 

Martina Vukasovic

Terje-Andre Kvinlaug

To what extent did Vik and Hemnes develop a strategy to rebuild trust after the Terra-scandal and what are the differences in these potential strategies of trust? 

Jacob Aars

Thea Tufte

Samarbeid mellom offentlig- og tredjesektor i arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Zuzana Murdoch

Vilde Vetlesand

Omdømmebygging i distriktskommuner

Arild Farsund

 

Oversikt over masteroppgaver - MPA-programmet

StudentTittelVeileder

Arjen Celebi

Framing of pro-minority political parties by the mainstream media: the case of the HDP and the Turkish press

Martina Vukasovic

Esther Njeri

A critical analysis of the factors affecting political participation in Kenya

Ishtiaq Jamil

Gunel Mukhtarova

 

Martina Vukasovic

Henry Lush

EU ETS, Carbon Leakage, and Stakeholder Preferences: Rule-making through the lens of regulatory capture

Thor Øivind Jensen

Henry Onekutu

 

Ishtiaq Jamil

Hina Javed

Trust in healthcare institutions in Pakistan

Ishtiaq Jamil

Jeffrey A. Appiah

Trust in Political Institutions

Ishtiaq Jamil

Jonathan Lewis

The Impact of the Global Warming Solutions Act on Small Business Innovation in California

Tor Halvorsen

Suebang N.V. Niba

 

Ishtiaq Jamil