Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Artikkelpublisering

Omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktningkrisen i 2015

Professor Elisabeth Ivarsflaten med kollega Åsta Dyrnes Nordø med ny publisering i tidsskriftet European Journal of Political Research som handler om omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktninger.

Elisabeth Ivarsflaten
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Professor Elisabeth Ivarsflaten, sammen med kollega Åsta Dyrnes Nordø (NORCE) har publisert en ny artikkel med tittel "The Scope of Exclusionary Public Response to the European Refugee Crisis" i tidsskriftet European Journal of Political Research.

Artikkelen handler om i hvilken grad borgeres reaksjoner er eksluderende til inntaket av flyktninger, som følge av flyktningskrisen i 2015. Forfatterne har utviklet et konseptuelt og empirisk bidrag til analysen av omfanget av eksluderende holdninger blant folkeopinionen. Konseptuelt skiller forfattene mellom tre omfangsdimensjoner: 1) substantiell rekkevidde, 2) varighet og 3) politisering. Forfatterne vurderer disse omfangsdimensjonene ved hjelp av paneldata som ble samlet inn før, under og etter den store tilstrømningen av flyktninger til Norge for å vurdere hvorvidt det har forekommet noen endringer i opinion. 

Du kan lese mer om artikkelen her.