Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
OU

AORG661: Reformanalyse og reformarbeid

R&R - Reformanalyse og reformarbeid er et tilrettelagt kurstilbud rettet mot tillitsvalgte og medlemmer i fagforeninger. Dette kurset fokuserer på reformer i offentlig sektor og hvordan reformer kan analyseres og forstås. Styringsutfordringer i offentlig sektor knyttet til blant annet tillit og samordning vil bli sett i en større, mer overordnet kontekst i lys av ulike forvaltningspolitiske reformalternativer. Forståelse av hvordan reformer skapes, hvordan de virker og hvilke konsekvenser ulike organisasjonsløsninger har for politiske beslutninger og virkningen av politikk er grunnleggende for gode demokratiske prosesser i moderne velferdsstater.

Hovedinnhold

Aorg 661 "Reformanalyse og reformarbeid" har oppstart januar 2024

Kursplan gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering. Spørsmål om faglig innhold kan rettes til prosjektleder Dag Runar Jacobsen. Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Merethe Engstrøm, tlf. 412 09 677.

 

Datoer for samlinger våren 2024 kommer: 

  • 1. samling: I januar i Bergen 
  • 2. samling: I februar/mars på Sørmarka (ved Oslo)
  • 3. samling: I april på Sørmarka (ved Oslo)