Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

GOV662: Organisasjonsanalyse og metode

Et bærende hovedtema i emnet er betydningen av å forstå, forklare og forandre. I det ligger at kurset skal gi deltakerne solid innsikt i å forstå og tilegne seg et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, og kunne bruke dette i eget forsknings- og utviklingsarbeid, men også på selvstendig grunnlag kritisk vurdere andre forskningsbidrags metodiske tilnærming og analyse.

Hovedinnhold

GOV 662 "Organisasjonsanalyse og metode" har oppstart august 2024

Kursplan gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering. Spørsmål om faglig innhold kan rettes til prosjektleder Dag Runar Jacobsen. Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Merethe Engstrøm, tlf. 412 09 677.

 

Datoer for samlinger hausten 2024 kommer: 

  • 1. samling: I august i Bergen
  • 2. samling: I september på Sørmarka (ved Oslo)
  • 3. samling: I oktober/ovember på Sørmarka (ved Oslo)