Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Eskild André Aalerud

Eskild André Aalerud begynte på mastergraden sin i 2021, og er seminarleder i AORG100. Eskild fremhever valgfrihet og spennende temaer, som gode grunner til å velge mastergrad ved Institutt for politikk og forvaltning.

Bilde viser seminarleder Eskild som står utenfor christies gate 17.
Foto/ill.:
Sondre Solnørdal, UiB

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du en mastergrad ved Institutt for politikk og forvaltning?

Etter en bachelorgrad ved samme institutt falt det naturlig for seg at veien videre ble en mastergrad. Jeg vektla i stor grad den faglige profilen til instituttet, og ville fordype meg videre i problemstillinger og tematikk jeg fant interessant under bachelorløpet. Videre sto en veldig fritt til å velge temaer en ønsket å fordype seg i, og denne valgfriheten har vært viktig for meg. En annen utslagsfaktor var de ulike valgemnene på andre semesteret, der «Politisk organisering og flernivåstyring» sammenfalt godt med mine faglige interesser. I tillegg har instituttet en bred fagkompetanse med mange flinke professorer og en solid faglig identitet med blant annet Bergensskolen. Veldig fornøyd med valget mitt!

Hva er den viktigste kompetansen du utvikler som masterstudent ved Institutt for politikk og forvaltning

Som masterstudent har jeg videre utviklet kompetanse vedrørende organisasjoner og institusjoners oppbygning og virkemåte, samt en god del om offentlig politikk. Dette er nyttig kunnskap for å kunne ta innover seg og analysere flere relevante problemstillinger i dagens samfunn. Jeg vil også kort nevne god og allsidig kompetanse innenfor kvalitative og kvantitative metoder, som en viktig kompetanse du utvikler på masterstudiet.

Hvordan har din faglige vekst vært?

Den faglige veksten fra bachelorløpet til master har vært enorm. Jeg vil kanskje vektlegge evnen til å tilegne seg kunnskap på en strukturert måte, ettersom det er mye som skal læres på noen knappe måneder. Videre, vil jeg også nevne det å i større grad anvende kunnskapen du tilegner deg, og i større grad trekke ulike koblinger rundt det teoretiske på studiet og samfunnet.

Hva skal du skrive/skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?

I valgemnet «Politisk organisering og flernivåstyring» hadde vi blant annet om stordata og kunstig intelligens, noe jeg videre skrev eksamen om, som ga mersmak. Videre hadde jeg en samtale med en venn som kunne fortelle at private organisasjoner ofte tar i bruk kunstig intelligens som en trend fordi «alle andre gjør det», og det ikke er gitt at det er kostnadseffektivt eller gir noen utslag for organisasjonen ellers. Hvorvidt dette stemmer vet jeg ikke, men jeg syntes utsagnet var interessant, og ønsket dermed å se på implementering av kunstig intelligens i offentlig forvaltning. Hvorfor, og hvordan blir det implementert? Hva er ringvirkningene av dette? Jeg er enda veldig tidlig i prosessen med å kartlegge hva som er blitt forsket på og hva som enda er ukjent, så jeg får se hvor fokuset ender til slutt.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?

Som helhet er det vel det gode sosiale miljøet og samholdet vi har på studiet. Alt fra lunsjer som blir litt vel utstrakt til tider samt internhumor, eksempelvis snakk om studietur til Høyanger. Jeg vil kanskje trekke frem de mange eksamensperiodene det andre semesteret da vi hadde blokkundervisning. Det var en berg-og-dal bane uten like som gikk slag i slag. Det resulterte at vi konstant var mange på lesesalen som resulterte i mye sosialt som avbrekk fra det rent faglige.

Har du tips til ferske masterstudenter?

Om du anser bachelorløpet som en «jobb», så kan du anse masterløpet som en type «forfremmelse». Det er stas, men arbeidsmengden er dermed større, og det stilles høyere forventninger til deg som selvstendig student. Mitt tips er dermed å starte lesingen så tidlig som mulig. Det er mye pensum man skal gå igjennom, og du må nok beregne deg på å lese en artikkel opptil flere ganger før du sitter igjen med essensen av den. Men ikke stress! Det kommer til å gi mening etter hvert! Videre er det også fordelaktig å møte forberedt til forelesninger, samt stille spørsmål til forelesere om noe er uklart. Ta også nytte av fordelene du har som masterstudent, som egen lesesal. Erfaringsmessig er det gull verdt.

Hva tenker du å gjøre etter masteren?

Jeg har en løs avtale med en medstudent om at vi skal skaffe oss trainee-stilling i EFSA i Parma, så vi får se hvor jeg ender opp til slutt. Jeg syntes for så vidt også at akademia er veldig spennende, og har fått flere muligheter til å få praktisk erfaring innenfor forskerverdenen. Avhengig av hvordan masteroppgaven går, så kan det tenke seg at det blir en doktorgrad en gang i fremtiden.