Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Fikk masterstipend fra KS og Røde Kors

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Norges Røde Kors er blant flere organisasjoner som årlig deler ut stipend som skal hjelpe masterstudenter i arbeidet med masteroppgaven. I fjor fikk Stefan Steinarson Meidell ved Institutt for politikk og forvaltning tildelt ikke bare ett, men to masterstipend.

Stefan som smiler til kameraet
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Stefan Steinarson Meidell er masterstudent ved Institutt for politikk og forvaltning, og skriver om hvordan klimaendringer skaper nye utfordringer for frivillige søk- og redningsorganisasjoner i Nord-Norge.  
- Jeg har en interesse for samfunnssikkerhet og beredskap, og da jeg så at Norges Røde Kors hadde som krav i sin stipendutlysning at man blant annet måtte skrive om klimasårbarhet og tilpasningsevne i nordnorske lokalsamfunn, vinklet jeg oppgaven min i en retning jeg synes var spennende, men som samtidig tilfredsstilte Røde Kors sine krav, sier Steinarson Meidell.  

Røde Kors tildeler stipendet til masterstudenter som fokuserer på tema som “identifiserer og belyser humanitære behov og utfordringer i Norge eller innenfor temaer eller land der Norges Røde Kors har en særskilt interesse”. Stipendet fra KS stiller krav til at oppgaven har relevans for mer enn én kommune. Steinarson Meidell valgte derfor å fokusere på to kommuner i Nord-Norge i sin masteroppgave.  
- Det bakenforliggende temaet i oppgaven min er klimaendringer i Nord-Norge, og at det på sikt kan føre til mer nedbør, mer ekstremvær og flere naturkatastrofer. Tanken bak oppgaven er at disse endringene kan føre til flere søk- og redningsaksjoner etter savnede mennesker. En økning i antall søk- og redningsaksjoner gir krav til en større redningsberedskap. Frivillige søk- og redningsorganisasjoner er ryggraden i norsk redningstjeneste, og ved å se på deres største redningsfaglige utfordringer kan man få en pekepinn på hva man bør fokusere på når redningsberedskapen skal tilpasses til det nye trusselbildet, fortsetter Steinarson Meidell.  

Tips til andre masterstudenter 

-Jeg vil tipse andre om å søke om et stipend som er relevant for et tema de synes er spennende og interessant å skrive om. Personlig ville jeg ikke søkt stipend dersom det innebar stramme rammer som tvang meg til å skrive om et tema jeg kanskje ikke synes er det aller mest spennende. Videre burde man tenke seg godt om før man søker flere stipender, og eventuelt takker ja til flere.  Jeg tok en del runder med meg selv før jeg takket ja til KS-stipendet, fordi jeg var litt bekymret for at det å ha krav fra to organisasjoner kunne kjøre masteroppgaven min litt fast. Nå var jeg heldig ettersom kravene til KS og Røde Kors passet godt for temaet og arbeidstilnærmingen til oppgaven min. For meg er det viktigste med stipendene at det frigjør tid som ellers ville gått til deltidsjobb. Jeg kan fokusere hundre prosent på masteroppgaven, sier Steinarson Meidell. 

Interessert i å søke?  

Stipendet fra Røde Kors ble utlyst på Finn.no. Søknadsfristen i år er 1. mars. KS tildeler masterstipend to ganger i året, og søknadsfristen for vårsemesteret er 15. februar. Dette stipendet kan man søke på gjennom KS sine sider. Røde Kors sitt stipend er på 22 000kr og KS sitt stipend er på 25 000kr.