Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ledige stillinger

Vi leter etter nye kollegaer!

Spennende akademiske stillinger ved Institutt for politikk og forvaltning

A picture of the Chinese wall
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Postdoktor: Survey or experimental methodology

Det er en ledig stilling som postdoktor ved Institutt for politikk og forvaltning. Ansettelsesperioden er 4 år. Kandidaten som ansettes vil bli del av en forskningsgruppe som samler store mengder surveydata og surveyeksperimentdata i Norge, Sverige, Nederland, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vil bli del av forskningsprosjektet "Inclusive Politics" (INCLUDE).

Stillingen er åpen for det temaet eller forskningsprosjektet innenfor statsvitenskap som kandidaten ønsker. Det er likevel et krav at kandidaten har en sterk bakgrunn innenfor survey og/eller eksperimentell metodologi/analyse, og at deres postdoktorprosjekt benytter muligheten til å samle surveydata og surveyeksperimentdata.

Les mer om stillingen i jobbutlysningen på Jobbnorge.