Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

The Oxford Handbook of Child Protection Systems

Denne håndboken, redigert av Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert og Marit Skivenes, er den største oversikten over barnevernssystemer i verden. Boken beskriver og analyserer hvordan femti land fra alle kontinenter, med unntak av Antarktis, har utviklet tiltak for å beskytte barn som trenger beskyttelse fra mishandling som beskrevet i UNCRC.

Bilde av boka og forfatterne
Foto/ill.:
DIPA, UiB

Hovedinnhold

For over tretti år siden utviklet FN Barnekonvensjonen (UNCRC) som trekker frem viktigheten av å beskytte barn fra en rekke menneskerettighetsbrudd. Alle barn innehar disse rettighetene, inkludert beskyttelse fra overgrep, forsømmelse og mishandling utført av foreldre, familie, eller andre omsorgspersoner. Hvis disse rettighetene blir brutt er det statens ansvar å iverksette en beskyttelsesrespons. Likevel er det stor variasjon i hvordan stater konseptualiserer skade og hvordan de definererer barndom. 

Barnekonvensjonen er klar på at barn er individuelle rettighetsinnehavere, men casestudiene i denne boken viser variasjonen i hvordan rettigheter blir tolket og innført. Boken diskuterer de lovgivende responsene, de offentlige administrative systemene, og sosialtjenestene som stater har opprettet for å beskytte barn mot mishandling og utnytting. Casestudiene i boken gir innsikt i de ulike faktorene som former barnevernssystemers innsats og oppnåelser i verden. 

En global typologi 

Forfatterne legger frem en global typologi for barnevernssystemer som hjelper å forstå hvordan disse systemene fungerer og hvorfor stater har ulike tilnærminger til barnevern. Casestudiene avdekker fem typer barnevernssystemer som hovedsakelig identifiseres av deres risikoorientering. Dette inkluderer beskyttelse mot utnytting av barn, beskyttelse mot barneberøvelse, beskyttelse mot barnemishandling, beskyttelse av barnets velvære, og beskyttelse av barnerettigheter. 

Håndboken er en verdifull og viktig ressurs for forskere, studenter og beslutningstakere som forsøker å skape gode statlige responser på barns behov. 

Om forfatterne 

Jill Duerr Berrick 

Jill Duerr Berrick er Zellerbach Family Foundation professor ved School of Social Welfare ved UC Berkeley. Hun er også ansatt ved Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA), ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB. Forskningen hennes fokuserer på barnevelferdssystemer og arbeid for å fremme barn og familiers opplevelse med fosterhjem. I over tre tiår har Dr. Berrick gjennomført en rekke studier av barnevelferdstjenester for sårbare familier. Hun har skrevet, eller vært medforfatter på, elleve bøker og en rekke artikler som fokuserer på tema knyttet til familiefattigdom, barnemishandling og barnevelferd. 

Les mer om Jill Duerr Berrick gjennom denne lenken.

Neil Gilbert 

Neil Gilbert er Milton and Gertrude Chernin Professor of Social Welfare and Social Services ved UC Berkeley. Dr. Gilbert er direktør for Center for Comparative Family Welfare and Poverty Research og var grunnleggende professor av Family Welfare Research Group. Han har gitt ut femten bøker, atten redigerte verker, og over 145 artikler som har blitt publisert i The Wall Street Journal, The Public Interest, Society, Commentary, The American Interest, The Atlantic, og andre ledende tidsskrift. 

Les mer om Neil Gilbert gjennom denne lenken.

Marit Skivenes 

Marit Skivenes er professor ved Institutt for politikk og forvaltning, og direktør av Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) ved UiB. Hun er også ledende forsker ved en rekke internasjonale forskningsprosjekter. Skivenes er en populær foreleser og en hyppig brukt ekspert i mediene. Hun er kjent som ledende ekspert innen barnevernssystemer, og har en rekke publikasjoner i ledende tidsskrift. Skivenes leder også utvalget for Norges Offentlige Utredninger (NOU) om forbedret kvalitet og rettslig beskyttelse i barnevern (2021-2023).

Les mer om Marit Skivenes gjennom denne lenken.

Boken ble publisert 1. mars 2023 og er tilgjengelig for salg gjennom denne lenken.