Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Skivenes med NOU om rettssikkerhet i barnevernet

20. mars legger Professor Marit Skivenes frem NOU 2023: 7 om rettssikkerhet i barnevernet.

Bilde av Marit Skivenes
Foto/ill.:
DIPA, UiB

Hovedinnhold

Mandag 20. mars vil Marit Skivenes, professor ved Institutt for politikk og forvaltning og leder av Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) overlevere NOU 2023: 7 til barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP). Utvalget, med 14 medlemmer, ble oppnevnt av regjeringen i mars 2021 for å utrede tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle deler av barnevernet. Utvalgets rapport inneholder forslag til hva som kan bli bedre i barnevernet for barna som trenger hjelp og deres familier. 

Dato: Mandag 20. mars 2023

Tidspunkt: 13.00-14.00

Sted: Regjeringskvartalet, Akersgata 59, Oslo. 

Du kan se sendingen live gjennom denne lenken.