Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Skivenes med NOU om rettssikkerhet i barnevernet

20. mars la Professor Marit Skivenes frem NOU 2023: 7 om rettssikkerhet i barnevernet.

Bilde av Marit Skivenes
Foto/ill.:
DIPA, UiB

Hovedinnhold

Mandag 20. mars overleverte Marit Skivenes, professor ved Institutt for politikk og forvaltning og leder av Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) NOU 2023: 7 til barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP). Utvalget, med 14 medlemmer, ble oppnevnt av regjeringen i mars 2021 for å utrede tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle deler av barnevernet. Utvalgets rapport inneholder forslag til hva som kan bli bedre i barnevernet for barna som trenger hjelp og deres familier. 

NOU 2023: 7 - Trygg barndom, sikker fremtid - og mer informasjon kan leses gjennom denne lenken.