Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
NY PUBLIKASJON

Ny artikkel av Elisabeth Ivarsflaten: Hvordan skal muslimske minoriteter inkluderes i liberale demokratier?

Artikkelen "Value Conflicts Revisited: Muslims, Gender Equality, and Gestures of Respect", publisert i British Journal of Political Science, baseres på studie av inkludering av muslimer i liberale demokratier. I lys av verdikonflikt, hvordan skal muslimske minoriteter inkluderes i liberale demokratier?

Hovedinnhold

Les mer om den nye publikasjonen her.

Hele publikasjonen kan også leses her.