Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

GOV607: Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi er et tilrettelagt kurstilbud rettet mot tillitsvalgte og medlemmer i fagforeninger. Kurset fokuserer på struktur-, prosess- og personalorienterte implikasjoner av forvaltningspolitikken de siste 20-25 år i offentlig sektor. Et sentralt tema er spenningsforholdet mellom aktiv folkevalgt styring, administrativ kontroll og ansattes medvirkning.

Hovedinnhold

Forvaltningspolitikk har oppstart august 2024

Kurset er et selvstendig emne (15 studiepoeng) og er organisert som et nettstøttet studium med tre samlinger.

Kursplan gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering. Spørsmål om faglig innhold kan rettes til prosjektleder Dag Runar Jacobsen. Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Merethe Engstrøm, tlf. 412 09 677.

 

Datoer for samlinger høsten 2024 kommer:

  • 1. samling: I august i Bergen
  • 2. samling: I september på Sørmarka (ved Oslo)
  • 3. samling: I oktober/ovember på Sørmarka (ved Oslo)

 

 

Søknad sendes innen "TBA" til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Merkes «søknad Forvaltningspolitikk».