Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Publikasjoner

De tilsatte ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap publiserer forskning i en rekke ulike kanaler. Det kommer stadig ut nye bøker, tidsskrift, kronikker og andre bidrag.

Hovedinnhold

 Alle publikasjoner finnes i CRISTIN.

Det finnes også mange referanser på den enkelte forskers personside.